Najstaršia panoráma Tatier zo severnej strany

Bolo to v časoch, keď horská scenéria nepredstavovala pre umelcov lákavú tému. Kontúry hôr sú viditeľné iba ako pozadie maľovaných scén na stenách a klenbách kostolov. viac

Bolo to v časoch, keď horská scenéria nepredstavovala pre umelcov lákavú tému. Kontúry hôr sú viditeľné iba ako pozadie maľovaných scén na stenách a klenbách kostolov. Najstarší obraz Tatier na poľskej strane môžeme vidieť v drevenom kostolíku v obci Trybsz.Načo bolo komu maľovať hory, keď sa pre ne nikto nenadchýnal. Alpy boli „objavené” až v 18. storočí, Karpaty trochu neskôr. Geológovia a prírodopisci kreslili ich mapy a panorámy. Vtedy tiež vznikali zaujímavé krajinomaľby Jana Nepomucena Głowackého a iných umelcov.

Aj skôr sa hory objavovali, ale... v pozadí. Keď sa maľovala biblická scéna alebo bol ukázaný nejaký svätec, v diaľke bolo vidieť obrysy vrchov. Tak to bolo u veľkých majstrov a tak to bolo aj v malých kostoloch na vidieku.

Najstarší, nepresný obraz Tatier bol namaľovaný na stene kostola sv. Egídia v Poprade pred skoro 600 rokmi.

Trochu mladší, ale najstarší obraz Tatier z ich severnej strany zhotovený v roku 1647 nájdeme v obci Trybsz. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa zdalo, že tieto maľby v kostole sv. Alžbety Uhorskej nebude možné zachrániť. A predsa!

Obrazy, ktoré nás zaujímajú, sa nachádzajú v stropnej časti. Nad presbytériom je zobrazená scéna Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie. Odborníci v nej vidia – ako napísal Andrzej Skorupa – „pieninskú scenériu s hradmi v Čorštíne a v Nedeci, zmenenú maliarovou fantáziou, a panorámu Belianskych Tatier viditeľnú z okolitých vrchov”.

Tak ako aj u veľkých majstrov, v tejto vznešenej chvíli sprevádzajú Máriu anjelské zbory. Môžeme si všimnúť mnohé hudobné nástroje, ktoré držia v rukách.

Známejšia horská scenéria sa nachádza v inej scéne umiestnenej na strope nad loďou, ktorá znázorňuje Posledný súd. Medzi dvoma anjelskými trúbami, ktoré budia mŕtvych na konci vekov, sú viditeľné štíty, ktoré dnes identifikujeme ako Havran, Plačlivá skala a Ľadový štít.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!