Charakter svätých zvukov: spev anjelov – hudba sfér – sakrálne piesne

Kto prvýkrát opísal nebeskú hudbu? Biblický prorok Dávid, grécky mudrc Pytagoras alebo možno anonymní autori írskych povestí? viac

Kto prvýkrát opísal nebeskú hudbu? Biblický prorok Dávid, grécky mudrc Pytagoras alebo možno anonymní autori írskych povestí? Od nepamäti ľudia hľadali pramene hudby v božskom poriadku. Odtiaľ čerpali inšpiráciu pri komponovaní sakrálnych hymien. Genézu hudby hľadajú vedci v speve vtákov a oceánskych obrov – veľrýb, v piesňach a v rytmizácii práce. V minulosti však ľudia verili, že hudba plní iný rozmer – nebo.

Povesti a mýty z rôznych častí sveta sú plné informácií o zázračných zvukoch, ktoré boli počuté za zvláštnych okolností. V starobylom Grécku odovzdávali žiaci Pytagora vedomosti svojho majstra o harmónii napĺňajúcej celý vesmír – o hudbe sfér nebeských.

Stredovek prijal túto myšlienku vďaka Boethiovi a obohatil ju o ešte jeden rozmer - mystický. Ľudia verili, že Boh sa s ľuďmi rozpráva prostredníctvom anjelov. Anjeli naopak celú večnosť tancujú a spievajú točiac sa okolo centrálneho bodu, ktorým je Boh.

A tak boli v hudobnej hierarchii najvyššie postavené spevy anjelských zborov, ktorým vo vesmíre zodpovedala hudba planetárnych sfér a na zemi hymny plné duchovna. Tie druhé mali odzrkadľovať božský poriadok.

Prvým skladateľom spomínaných hymien mal byť Dávid – pastier, prorok a kráľ, a popri tom aj talentovaný hudobník a básnik, autor Knihy žalmov. To on napísal slová Moja sila a chvála je Pán. Preto ho tiež považujeme za patróna sakrálnej hudby.

Maliari a sochári od 18. storočia radi zobrazovali anjelov hrajúcich na strunách harfy a citary, trúbky a flauty. Niektorí vytvárali celé orchestre. Okrem anjelov bola maľovaný aj Dávid, obyčajne s harfou alebo lýrou a na balustrádach organových chórov sa často objavovala patrónka sakrálnej hudby – sv. Cecília. Najväčších majstrov (Fra Angelico, Rafael, El Greco) nasledovali všetci a preto sa motívy rozišli po celej Európe a trafili tak aj na steny a stropy podtatranských kostolov.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!