Spiš a jeho tajomstvá – bohatstvo pohraničia kultúr

Táto historická krajina, ktorú po stáročia obývajú rôzne národnosti, si dodnes udržiava znaky svojej výnimočnosti – hrady, kostoly, bohaté mestá, scenérie s Tatrami v pozadí. viac

Táto historická krajina, ktorú po stáročia obývajú rôzne národnosti, si dodnes udržiava znaky svojej výnimočnosti – hrady, kostoly, bohaté mestá, scenérie s Tatrami v pozadí. V početných gotických kostoloch nájdeme fascinujúce hudobné motívy. „Prvá vec, ktorú si všimnete je obrovské bohatstvo, rôznorodosť” – písal o Spiši Antoni Kroh. 700-ročné dejiny tejto oblasti sú obrazom spolužitia ľudí rôznych vierovyznaní, hovoriacich rôznymi jazykmi.

„Kultúru Spiša spolutvorili Slováci, Nemci, Maďari, Poliaci, Rusíni, Židia, Rómovia – píše ďalej Kroh – Inakosť, multietnickosť tu boli prirodzeným javom”. Po rokoch sa toto javí ako najväčšie bohatstvo prihraničného územia.

Materiálnymi stopami kultúrnej mnohotvárnosti sú chrámy a cintoríny. Cintoríny zarastajú, náhrobky sa rozpadajú a odchádzajú do zabudnutia. Chrámy pretrvávajú a ich veľkosť svedčí o majetnosti obyvateľov Spiša. Tadiaľ prechádzali obchodné cesty z Maďarska do Poľska, ktorými sa prevážala meď, farebné kovy a víno.

V Kežmarku stoja vedľa seba dva evanjelické zbory a moderný gréckokatolícky kostol a neďaleko od nich rímskokatolícka bazilika. V strede neďalekej menšej obce Bušovice sú vedľa seba dva veľké kostoly, z ktorých jeden – zatvorený – chátra.

Od 13. storočia sa začali stavať monumentálne gotické chrámy, často s bohatou výzdobou. Majster Pavol z Levoče, žiak Wita Stwosza, postavil vo svojom meste najvyšší drevený gotický oltár na svete.

Medzi bohatou ornamentikou, polychrómiami, oltármi a plastikami treba koncentrovať zrak na obrazoch s hudobnou tematikou. Neďaleko poľských hraníc natrafíme na niekoľko zaujímavých miest. Kostoly v Spišskej Starej Vsi, v Podolínci, Spišskej Belej a v Kežmarku sú ideálnymi príkladmi. Problémom je však návšteva týchto chrámov mimo slúženia bohoslužieb.

Aj preto je v osobitnom texte opísaný len kostol v Kežmarku, otvorený pre návštevníkov (v letnom období) za menší poplatok od pondelka do piatka v čase od 9,00 do17,00 hod.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!