Hudba v kúpeľoch včera a dnes. Szczawnický komorný zbor

V časoch, keď do Szczaw (výsl „Ščavy“)začali húfne prichádzať kúpeľní hostia, sa Jozef Szalay postaral, aby im nechýbala hudba. V alejach kúpeľov vyhrávala ľahká komorná hudba, goralské skupiny brávali na splav. viac

V časoch, keď do Szczaw (výsl „Ščavy“)začali húfne prichádzať kúpeľní hostia, sa Jozef Szalay postaral, aby im nechýbala hudba. V alejach kúpeľov vyhrávala ľahká komorná hudba, goralské skupiny brávali na splav. Dnešný výnimočný Szczawnický komorný zbor sa pokúša tieto obe tradície spojiť.Odkedy tu boli vybudované prvé obydlia, rozozvučal sa možno ešte pohanský spev. Rusínski pastieri tu vyspevovali aj svoje východné piesne. Gorali hrali na rohoch a fujarách, husliach a basách. V kostole, doma, na cintoríne, na poli, všade znel dvojhlasný spev.

Keď boli objavené životodarné vlastnosti prameňov a objavili sa kúpeľní hostia, zmenilo sa veľa. Józef Szalay, zakladateľ kúpeľov, organizoval letné koncerty, aby spríjemnil hosťom čas strávený v kúpeľoch. Rovnako v sálach, kde sa zhromaždila spoločnosť, ako aj v kúpeľnom parku, bolo možné počuť príjemnú komornú hudbu a večer tanečné piesne. Ale keď sa objavil nejaký výnimočný hosť, napr. v roku 1872 Seweryn Goszczyński, hrali a spievali sa patriotické piesne za sprievodu klavíra. „Divadlo, koncerty, stretnutia, výlety, lotérie a tomboly, to sú slová, ktoré je stále počuť na prechádzke”.

Priateľská a pletkárska spoločnosť bola tiež kritizovaná autentickými horskými turistami. Ale to práve kvôli nim prichádzali hudobníci do mesta. Goralské kapely milovali výlety, najmä splav Prielomom Dunajca. A tunajší obyvatelia stále spievali po svojom rôzne popevky a piesne.

V roku 1973 zavítala do Szczawnice skupina muzikológov z katolíckej univerzity KUL, ktorá nahrávala náboženský folklór. Po rokoch mal tieto nahrávky využiť szczawnický zbor úplne novým spôsobom …

Szczawnický komorný zbor vznikol v roku 2006. Bral amatérov a bol pod profesionálnou taktovkou Agnieszky Żarskej, veľmi rýchlo získal uznanie a slávu. V rôznorodom repertoári sa objavili aj moderne upravené náboženské piesne szczawnických goralov.

Tak vznikol projekt Szczawnica 1973 hudobné objavy, ktorý priniesol veľmi zaujímavý album. Môžete na ňom počuť archívne nahrávky, tie isté piesne, boli upravené pre zbor súčasnými vynikajúcimi poľskými skladateľmi.

Kvôli zorientovaniu sa v koncertnom kalendári vždy môžete navštíviť internetovú stránku www.szczawnickichor.pl.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!