„Veľká cesta” -,,Maďarský chodníček - Szlak węgierski”

Prvé vína boli iportované do Poľska už v XIV a XV storočí. Cez Malopoľsko, obzvlášť jej južnú časť viedli z maďarska a spoza Karpát obchodné trasy do Krakova, odkiaľ boli ďalej distribuované na sever Poľska, západnej Európy a dokonca aj do Škótska. viac

Podkarpatsko sa stalo dôležitým obchodným miestom a zásobovalo väčšinu územia Poľska. Poľská republika predstavovala pre maďarov najväčšieho odberateľa vín, ktoré v XVII a XVIII st. sa tešili priam triumfálnej oblube. Dodnes sa vraví ,,Nie masz wina nad Węgrzyna” *–niet nad maďarské víno je známe až dodnes. V období kraľovania Kazimierza Veľkého cesta (nazývaná tiež ako  ,,Kráľovská cesta”, ,,Via Regia Antigua”, ,, Veľká cesta”, ,,Stará cesta”, ,, Maďarským chodníčkom” alebo ,,Trasou Koszycko - Krakowskim”) bola to jedna z desiatich najväčších cestných artérií. Trasa z Maďarska do Krakova prechádtal cez Košice, Prešov, Lipiany, Lubovle až na terytórium Poľského kráľovstva cez Starý a nový Sącz, Czchów, Lipnicę Murowaną, Wiśnicz, Bochnię a Wieliczkę. Hlavná trasa sa taktiež rovetvovala: npr. časami sa omíjalo Čechov, cez skratku Iwkową, bez nutnosti plateniia colných poplatkov a nemuseli venovať pozornosť na protesty mešťanov czchowskich. Jedna z bočných ciest viedla cez Myślenice. Prihraničné mestá: Biecz, Muszyna, Piwniczna-Zdrój už mali oprávnenie na skladovanie a obchodovanie s vínom.

Verejná cesta, akou bezpochbne ochodná trasa bola, podliehala pod správu kráľovských vladárov. Kupci ich museli mať neustále na očku, platiť neúmerné poplatky, ako napr. mostové –platba za prechod cez most, clá, eventuálne mýto.

Na úseku Krakow – hranica štátu colné punkty boli lokalizované okre inn. v Bochni, Czchowie, na riečke Łososinie, v Starom Sączu, Rytrze, Grybowie, Piwnicznej-Zdrój. 

Úlohou obchodnej trasy, ako v podstate jedinej možnosti cestnej komunikácie, bola medzníkom v civilizačnom rozvoje regiónu oboch susediacich krajín: Poľska a Maďarska. Trasou vendrovali rytierske pošty, kráľovský úradníci, šlachta, ľudia nižšieho spoločenského postavenia, a preovšetkým kupecké karavány, transportujúce obľúbené maďarské vínečko. Ich transportné vozy taktiež zaťažovali drahé kovy, železo, meď, kožuchy a olivy. S povrotom nakladali soľ z Bochni, olovo z Olkusza, súkno a kožuchy.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie