KARPACKI ETNOKALEJDOSKOP (szlaki kulturowe, w tym etnograficzne i antropologiczne)

DIAGNOZA SYTUACJI viac

Turystyka kulturowa jest uznawana za jeden z najważniejszych segmentów turystyki na Świecie. Przoduje tutaj zwłaszcza Europa - kolebka kultury.

Według szacunkowych danych aż  70% przychodów przemysłu turystycznego pochodzi z turystyki kulturowej.

Ta forma turystyki polega na wchodzeniu turysty w bezpośredni kontakt z lokalnymi społecznościami i poznawaniu szeroko rozumianej kultury.

Turysta chce być uczestnikiem niezwykłego wydarzenia: wysłuchać koncertu, zobaczyć spektakl, uczestniczyć w uroczystościach religijnych, festiwalach folklorystycznych, świętach regionalnych, w poznawaniu obiektów dziedzictwa kulturowego czy spróbować kuchni regionalnej.

W ten sposób powstaje przestrzeń ekonomiczna, która może być źródłem dochodów dla kraju czy regionu.

Według najnowszych badań i zgodnie z prognozami ekspertów w dziedzinie turystyki kulturowe w  najbliższych latach najważniejszą ofertą polskiej turystyki kulturalnej na rynku światowym może się stać kultura regionalna, będąca enklawą autentyzmu.

Zarówno Małopolska, jak i kraj Preszowski posiadają mocne atuty pozwalające rozwijać tę dziedzinę przemysłu turystycznego: żywy, autentyczny folklor przekazywany z pokolenia na pokolenie, bardzo znaczną liczbę zespołów regionalnych i twórców indywidualnych kontynuujących różne formy duchowego dziedzictwa (pieśń, taniec, śpiew, literatura, malarstwo, rzeźba, rękodzieło, produkty regionalne, kuchnia itp.), bogatą ofertę różnorodnych imprez promujących w atrakcyjnej formie dziedzictwo duchowe i materialne, wreszcie ogromną bazę dziedzictwa materialnego w postaci niezwykle atrakcyjnych obiektów/zespołów obiektów.

REKOMENDACJA

Istnieją pojedyncze szlaki poświęcone elementom dziedzictwa kulturowego. Niektóre z nich są już szlakami o ustalonej marce i mocno się je promuje (np. Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce). Warto uczynić je „okrętami flagowymi” nowego, kompleksowego produktu promującego i oferującego turystom szlaki kulturowe w rozmaitych aspektach tego pojęcia. Hasło ETNO jest obecnie bardzo modne i nośne, oraz, co ważne, w większości języków zrozumiałe i kojarzone z dziedzictwem kulturowym. Stąd proponowana nazwa produktu „KARPACKI ETNOKALEJDOSKOP”, w której człon Kalejdoskop podkreśla różnorodność i nadzwyczajne bogactwo szlaków kulturowych na tym terenie. Szlaki opracowane na użytek Karpackiej Mapy Przygody wraz ze wspomnianym wyżej Szlakiem Architektury Drewnianej (po przedłużeniu go na tereny Słowacji, co częściowo zostało zaproponowane na portalu) mogą być zaczątkiem takiego kompleksowego produktu o niezwykłej sile promocyjnej.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!