Karpatské endemity – flóra

Karpatské endemity sú druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú len na mieste, z ktorého pochádzajú. Patria medzi ne aj stračonôžka tatranská, lomikameň trváci, ostropysk poľný, lyžičník tatranský, soldanelka karpatská, medvedík alpínsky, ostrička myšia. viac

Staršie Západokarpatské

 

K najstarším západokarpatským endemitom na území Východných Tatier patria stračonôžka tatranská (Delphiniumoxysepalum) a lomikameň  trváci (Saxifragawahlenbergii). Stračonôžka rastie na vápencoch a na žule, pri potokoch, prameňoch. Kvety sú modrofialovej farby. V rovnakom prostredí rastie aj lomikameň. Jeho prízemné listy rastú v ružici, sú sivozelené a na kraji chlpaté.

 

Mladšie západokarpatské

Ostropysk poľný (Oxytropiscampestrissubs. tatrae) má žlté kvety a listy v prízemnej ružici s dĺžkou až 16 cm. Rastie na vápencoch.

                         

Olistenú a hranatú byľ má lyžičník tatranský (Cochleariatatrae). Kvitne na bielo až bieložlto. Nájsť ho môžete na vysokohorských prameniskách, brehoch potôčikov, brehoch tatranských plies.

 

Tmavofialové kvety má trvalka soldanelka karpatská (Soldanelacarpatica), ktorá rozkvitá ako jedna z prvých. Hovorí sa jej aj „ľadový zvonček“.

 

 

Vysokohorské druhy z glaciálnych reliktov

 

Medzi tieto druhy patrí aj medvedík alpínsky (Arctousalpina). Listy sa na jeseň zafarbujú do červena a uschýnajú. Kvety sú ružové alebo zelenkavo biele. Medvedík rastie len v Belianskych Tatrách na trávnatých až kamenitých stráňach. Je veľmi vzácny.

 

Jeden z najvzácnejších reliktných vysokohorských druhov v strednej Európe je trváca rastlina ostrička myšia (Elynamysouroides).

                                               

Lomikameň ovisnutý (Saxifragacernua) má zakrpatené kvety alebo žiadne. Rastie vo vlhkých skalných štrbinách, sutinách, vchodoch do jaskýň, na vápencovom podloží. Je to mimoriadne vzácny druh.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!