Destiláty v Prešovskom kraji

Liehovary sa v Prešovskom kraji začali budovať na prelome 19. a 20. stor. Lieh sa vyrábal zo zemiakov, obilnín či melasy a využitie našiel v priemysle, zdravotníctve a v domácnosti. Liehovary boli v Levoči, v Prešove, Haniske, Sabinove a pod. viac

Vznik liehovarov

Na prelome 19. a 20. stor. sa v okolí Prešova a Levoče začali budovať liehovary, ktoré boli moderným nástupcom jednoduchých páleníc. Liehovarníctvo sa postupne zdokonaľovalo, stalo sa výhodným odvetvím a svoje uplatnenie našlo aj na Šariši a Spiši. Cieľom bolo pomocou technológií využiť prebytky poľnohospodárstva, najmä zemiakov. Lieh sa však vyrábal aj z obilnín a melasy. Používal sa v priemysle, zdravotníctve a na priamy konzum. Liehovary sa podľa vlastníctva delili na štátne, súkromné a družstevné. Z hľadiska používaných výrobkov na hospodárske a produkčné.

 

Vysoká daň zvýšila ceny

Podľa historických údajov bol prvý liehovar na Slovensku postavený v roku 1874 a najznámejšie liehovary boli v  Karlovom dvore pri Malackách a v Galante. Prvý liehovar na území Spiša a Šariša bol Toporci, v Prešove vznikla rafinéria Fragopolis, liehovary boli aj v obciach Haniska a v Šarišských Michaľanoch. V roku 1888 bol v Rakúsko-Uhorsku vydaný prvý liehovarnícky zákon, z ktorého podstatná časť prešla do programu liehovarníctva v nových podmienkach prvej ČSR a bola ustanovená aj dvojitá daň, ktorá sa vo svojej podstate zachovala až dodnes. Práve vysoká daň, ktorú museli podniky odvádzať štátu bola dôvodom aj vysokých cien destilátov. Po roku 1949 prešli mnohé liehovary do vlastníctva štátu a boli riadené Východoslovenským liehovým priemyslom so sídlom v Levoči. To znamenalo úpadok hospodárskeho liehovarníctva. V roku 1959 vznikli Východoslovenské konzervárne a liehovary v Sabinove a od roku 1969 sa pre celý Východoslovenský kraj vytvoril podnik Frucona, ktorý funguje ako akciová spoločnosť dodnes. Po roku 1990 dochádzalo k jeho okliešťovaniu a postupne sa začali vytvárať aj súkromné firmy na výrobu liehu.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!