zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Dubnické opálové bane - Chránený areál

Punkt na szlaku: NATURA 2000

Opustené opálové bane v Slanských vrchoch sú súčasťou chráneného areálu Dubnické opálové bane, v ktorých dodnes prebýva 12 druhov vzácnych netopierov. Prvý písomný záznam o dubnických baniach pochádza z roku 1497. viac

Mimoriadne lákavým miestom pre turistov je chránený areál Dubnické bane, ktorý sa nachádza v katastri obce Červenica. Dubnické bane sú zaradené v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu.

Návštevníkov už roky fascinujú opustené opálové bane, situované na západnej strane Slanských vrchov. Ťažba bola zastavená v roku 1922. Práve opustené bane sa stali významným zimoviskom 12 druhov netopierov.

Chránený areál baní predstavuje najväčšie známe zimovisko uchane čiernej. Areál je súčasne aj najsevernejšou európskou lokalitou podkovára veľkého. K ďalším vzácnym a chráneným druhom patrí podkovár malý, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný a netopier ostrouchý. 

Chránený areál je významný nielen z hľadiska výskytu veľkého počtu druhov živočíšstva, ale aj z hľadiska zimovania obrovského počtu jedincov. Keďže CHA predstavuje mimoriadne veľké a vedecky významné sídlo viacerých druhov vzácnych a užitočných druhov netopierov, využíva sa ako vedeckovýskumná lokalita.

História Dubníka je spätá najmä s výskytom opálu. Existuje niekoľko druhov opálu, ale medzi najvzácnejšie patrí zriedkavý drahý opál a to najmä pre tzv. opaliscenciu, esteticky hodnotnú hru červených, oranžových, zelených a modrých farieb. Drahý opál sa vyskytuje aj na niekoľkých ďalších náleziskách v Slanských vrchoch, ktoré však nie sú také významné ako Dubnické bane.

Na Dubníku sú vytvorené pre návštevníkov dva náučné chodníky.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie