zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Prieskum jaskýň - Tatrzański Park Narodowy – Tatry Zachodnie: Dolina Małej Łąki

Punkt na szlaku: Extrémne Karpaty

Navštevovanie a dobývanie jaskýň je jednou z foriem fyzickej aktivity populárnej v horských územiach. Jaskyne, ktoré vznikli následkom rôznorodých geologických procesov, formované stáročiami prostredníctvom najnetrpezlivejšieho sochára alebo tektonické pohyby sú pozvánkou pre dobyvateľov. Ako ťažko dostupné miesta sú pre väčšinu ľudí ukryté pod rúškom tajomstva. Vzbudzujú zvedavosť a fascinujú. Ich krása je podnetom, ktorý jaskyniarov stimuluje pri ich objavovaní. viac

Prieskum jaskýň, taktiež nazývaný speleológia, si získala meno extrémnej disciplíny vďaka riziku aké so sebou prináša. V legendách o zbojníkoch schovávajúcich sa v jaskyniach boli predstavované ako suché, teplé a obšírne úkryty. V skutočnosti sú to vlhké, chladné, klzké a tmavé miestnosti. Bývajú úzke, nízke a ostré na dotyk. Hypotermia, fyzická vyčerpanosť, zrútenie alebo zatopenie to je iba niekoľko z číhajúcich nebezpečenstiev. Podzemná dažďová voda sa môže objaviť veľmi rýchlo. Komplikovaná sieť jaskýň sa môže stať pascou aj pre najskúsenejších jaskyniarov. Zachraňovanie ľudí z takýchto situácií je veľmi ťažké, časovo náročné a okrem toho si vyžaduje špeciálne schopnosti a výbavu.

Chodenie po jaskyniach si vyžaduje dokonalú fyzickú kondíciu. Je to obrovská výzva spájajúca sa s veľmi vyčerpávajúcim úsilím, lezením alebo plazením sa v ťažkých podmienkach. V súčasnej dobe majú dobyvatelia jaskýň k dispozícii špeciálne vybavenie také ako prilby s pripojenými baterkami, laná, príslušenstvo. Používa sa aj ochranný odev a obuv. Vďaka nim sa minimalizuje riziko výskytu úrazu, pretože chránia pred odreninami, pádmi, padajúcimi fragmentmi.

Podzemný svet Tatier ponúka jaskyniarom vodorovné a zvislé jaskyne, s rôznym stupňom ťažkosti a rozsiahlymi systémami. Práve tam sa nachádza najviac sprístupnených jaskýň. V tomto regióne sa nachádza aj najväčšia a najhlbšia jaskyňa v Poľsku - Wielka Jaskinia Śnieżna na masíve Červených vrchov Západných Tatrách, v ktorej bolo preskúmaných 24 km chodieb, schádzajúc do hĺbky viac ako 800 m. Marmurowa, Czarna, Śnieżna, Ptasia, Wielka Litworowa, Pod Wantą, Nad Dachem, Pomarańczarnia to je iba niekoľko zo stoviek jaskýň nachádzajúcich sa v Tatrách. Žiaľ, iba niektoré z nich, sú sprístupnené horolezcom zoskupeným v Poľskom zväze alpinizmu a majúcim príslušné oprávnenia.

Na území Tatranského národného parku môžu jaskyňové horolezectvo pestovať vo vymedzených a sprístupnených jaskyniach a jaskynných systémoch. Takýchto miest je viac ako 25 a väčšina z nich sa nachádza v Doline Kościeliskej, Doline Małej Łąki alebo Doline Bystrej. Mnoho jaskýň je pre návštevníkov sprístupnených počas celého roku. Medzi nimi je možné vymedziť také jaskyne ako: Czarna, Dudnica, Goryczkowa, Kalacka, Kasprowa Niżna, Miętusia, Miętusia Wyżnia, Pod Wantą, Przy Przechodzie, Śpiących Rycerzy, Śpiących Rycerzy Wyżnia, Wodna pod Pisanou, Zimna a v jaskynných systémoch Wielkiej Śnieżnej otvory: Wielka Litworowa, Śnieżna, Jasny Aven, Nad Kotlinami. Zvyšné jaskyne sú sprístupnené iba vo vybraných mesiacoch, zväčša od polovice júna do konca novembra. Patria k nim jaskyňa Barania, Koprowa Studnia, Pomarańczarnia ako aj Tunel Małołącky (dolný otvor). Zvyšné jaskyne ako: Kasprowa Średnia, Kasprowa Wyżnia, Marmurowa, Małołącka, Pod Dachem, Studnia za Murem ako aj otvory v systéme Jaskyne Ptasiej: Lodowa Litworowa, Ptasia Studnia a Nad Dachem sú pre jaskyniarstvo sprístupnené od polovice júna do konca novembra a od januára do marca každého roku. Zoznam jaskýň ako aj časové intervaly, počas ktorých je ich možné navštíviť, sa nachádza na stránke Tatranského národného parku[1]

Za účelom jaskyniarstva je potrebné ukončiť speleologický kurz a získať kartu jaskyňového horolezca, ktorá sa nevyžaduje iba na území Tatranského národného parku, ale vo všetkých jaskyniach v Poľsku. Ak takúto kartu jaskyniara chcete získať, je potrebné sa zúčastniť na kurze jaskyňového horolezectva a urobiť skúšku. Za účelom získania povolenia na vstup do jaskýň na území TNP je potrebné mať licenciu parku, ktorú môžete získať po predložení potvrdenia o ukončení kurzu ako aj po ukončení prírodovedného školenia vykonaného pracovníkom parku. Pred vstupom do jaskýň je však potrebné sa zaregistrovať na základe vyplnenia príslušného formulára cez Internet alebo vo výnimočných situáciách osobne v bodoch turistickej informácie[2].  

Kto dobrodružstvo s jaskyňami ešte len začína, sa môže – pod bdelým okom skúsených jaskyniarov – zúčastniť na školeniach z oblasti základných pravidiel bezpečného pohybu po jaskyniach, techník lezenia po lane, a taktiež z prvkov istenia a lezenia. Osoby bez oprávnenia na prieskum jaskýň na území Tatranského národného parku majú vstup povolený iba v rámci kurzu jaskyňového horolezectva a školiacich výstupov vedených oprávneným inštruktorom.

Organizátori:

Speleoklub Tatrzański, www.speleoklubtatrzanski.pl

Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego, www.sktj.com.pl

Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klub Wysokogórski, www.stj.krakow.pl

Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, www.kktj.pl

 

Obce

  • Tatranský národný park – Západné Tatry
    • Dolina Małej Łąki – výletným bodom je Zakopane alebo Kościelisko. Odtiaľ sa môžeme vydať za účelom jaskyniarstva: Koprowa Studnia, Małołącka, Pomarańczarnia, Przy Przechodzie a Systému Wielka Śnieżna (s výnimkou Jaskini Wilczej do spojenia so Śnieżnou): vchod Wielka Litworowa, vchod Śnieżna, vchod Jasny Aven, vchod Nad Kotlinami, Śpiących Rycerzy, Śpiących Rycerzy Wyżnia, Tunel Małołącki (dolný vchod).


[1] www.tpn.pl

[2] www.tpn.pl

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie