zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Neexistujúca obec

Prechádzka po poliach, ktoré boli niekedy obhospodarované, prícestné kríže, postavené ľuďmi, ktorých domy už neexistujú. Terén ideálny pre peší výlet, cyklotúru alebo výlet na koni. Krása krajina a pamiatky svedčiace o bohatej histórii regiónu. Toto všetko nájdeme v dolinách Nízkych Beskýd. viac

Prechádzka po poliach, ktoré boli niekedy obhospodarované, prícestné kríže, postavené ľuďmi, ktorých domy už neexistujú. Terén ideálny pre peší výlet, cyklotúru alebo výlet na koni. Krása krajina a pamiatky svedčiace o bohatej histórii regiónu. Toto všetko nájdeme v dolinách Nízkych Beskýd.

Obec Regietów Wyżny založili krakovskí biskupi v 2. polovici 16. storočia podľa valašského práva a následne bola pripojená k muszynskému panstvu, v ktorom zotrvala až do 1. delenia Poľska. Obyvatelia boli vysídlení v roku 1947 počas akcie „Visla”. Pamiatkou na neexistujúcu obec je cintorín s mnohými hrobmi s vytesávanými kamennými krížmi a kaplnka, stará modlitebňa. Inou pamiatkou na dávnych obyvateľov je zvonica, v ktorej je stále zavesený zvon a na ňom vyrytý názov „Wyżny Regietów”.

Do roku 1955 tu stál drevený gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Postavený bol v 2. pol. 19. stor. v západolemkovskom štýle (na sklonku tohto obdobia). Kostol bol presťahovaný do obce Żółkwa v regióne mesta Zamość. V súčasnosti je to rímskokatolícky kostol sv. Jakuba.

Bibliografia:

Duda M., Michniewska M., Michniewski A., Cerkwie drewniane Karpat: Polska i Słowacja, Piastów, 2003.

Duda M., Michniewska M., Michniewski A., Wypych S., Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, Piastów, 2001.

Beskid Niski, przewodnik, zespół red., Pruszków, 2002.

Małopolska przewodnik po województwie, oprac. Michał Gotfryd, Olszanica, 2007.

Informácie z tabúľ umiestnených pri jednotlivých objektoch.

Internetové zdroje:

www.usiegorlickie.pl

www.skpb.waw.pl/rotunda

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie