zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Spomienka na 1. svetovú vojnu

Na území Nízkych Beskýd možno na mnohých miestach nájsť pamiatky na 1. svetovú vojnu. Navštíviť treba niekoľko cintorínov, ktoré boli postavené ako úcta padlým, a sú často skutočnými umeleckými dielami. viac

Na území Nízkych Beskýd možno na mnohých miestach nájsť pamiatky na 1. svetovú vojnu. Navštíviť treba niekoľko cintorínov, ktoré boli postavené ako úcta padlým, a sú často skutočnými umeleckými dielami.

V Nízkych Beskydách prebiehali počas 1. svetovej vojny ťažké boje – frontová línia prechádzala aj cez Regietów. Keď sa boje skončili, padlo rozhodnutie uctiť si pamiatku padlých na oboch stranách. V roku 1915 bol na rakúsko-uhorskom ministerstve vojny zvolaný 9. Oddiel vojenských hrobov. Územie Západnej Haliče bolo rozdelené do 11 cintorínskych obvodov, práce sa rozdelili a výsledok bol 400 cintorínov. Cintoríny sa stavali na viditeľných miestach, na vyvýšeninách, odkrytých svahoch, tak, aby boli viditeľné. Príjazdové cesty boli označované znakom s číslom cintorína – dodnes ich možno sem tam zazrieť. Pre každý obvod bol pridelený architekt – v żmigrodzkom regióne ním bol Dušan Jurkovič. V skupinách pracovali napríklad inžinieri, kamenári, sochári, záhradníci, fotografi. Cieľom výstavby nekropol bolo vzdať hold všetkým padlým.

Na území Regietowa sú dva cintoríny z tohto obdobia – č. 48 na vrchu Jaworzynka a 51 na Rotunde. Ten druhý sa považuje za jednu z najkrajších drevených cintorínskych stavieb. Nad vojenskými hrobmi sa pnelo päť drevených svätýň, z ktorých dve sú zreštaurované. Cintorín má kruhový pôdorys a je obkolesený kamenným múrom. O cintorín sa starajú členovia združenia „Spoločná komisia rekonštrukcie vojenského cintorína na Rotunde”, ktoré vzniklo z iniciatívy členov varšavského Študentského spolku beskydských sprievodcov.

Na ceste po Nízkych Beskydách natrafíme na mnoho cintorínov. Veľa z nich je situovaných ďaleko od obývaných miest, preto je ťažké opravovať ich a dbať o to, aby nezarastali. Pri mnohých nájdeme informačné tabule o založení, histórii miesta, často obsahujú obrázok, ako vyzeral pôvodný cintorín.

Bibliografia:

Duda M., Michniewska M., Michniewski A., Cerkwie drewniane Karpat: Polska i Słowacja, Piastów, 2003.

Duda M., Michniewska M., Michniewski A., Wypych S., Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, Piastów, 2001.

Beskid Niski, przewodnik, zespół red., Pruszków, 2002.

Małopolska przewodnik po województwie, oprac. Michał Gotfryd, Olszanica, 2007.

Informácie z tabúľ umiestnených pri jednotlivých objektoch.

Internetové zdroje:

www.usiegorlickie.pl

www.skpb.waw.pl/rotunda

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie