zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Kalwaria Zebrzydowská – zdravie ako dar Panny Márie

Tento v európskom meradle unikátny kláštorný komplex benediktínov (kostol a kaplnka pri krížovej ceste a krížová cesta sedembolestnej Panny Márie) založil v 17. stor. Mikołaj Zebrzydowski a jeho dediči (doplňovali ju v 18. a 19. stor.).
Komplex sa nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO.

viac

Ekomúzeum Lanckorony

Lanckorona sa pridala k myšlienke vytvárať ekomúzeá, teda „múzeá bez stien”, ktorých úlohou je prezentovať živé dedičstvo regiónu, vytvárané so zapojením obyvateľov a vďaka ich znalostiam a schopnostiam. V dôsledku tejto iniciatívy tu funguje náučná cesta s 16 zastaveniami, predstavujúca najzaujímavejšie miesta a hodnoty okolia.

 

Návštevu múzea odporúčame predovšetkým 15. augusta, teda na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – v celom Poľsku slávený sviatok, ktorému sa inak hovorí slávnosť Panny Márie Zelenej, má v Kalwarii Zebrzydowskej obzvlášť slávnostný priebeh.

V európskej kultúrnej oblasti je Panna Mária Nanebovzatá uctievaná ako patrónka zeme a jej bujného rastlinstva. V súvislosti s tým sa stáva, že sa počas náboženských obradov tohto sviatku svätia kytice kvetín, o ktorých sa verí, že získajú zázračné liečivé vlastnosti. Tieto posvätené kytice sa využívajú v poľnohospodárstve s nádejou na zaistenie dobrej úrody a tiež sa uchovávajú v domoch, kde majú zaistiť dobrý vplyv na domácnosť.

 

Kláštorný kostol Panny Márie Anjelskej

Kalvária, to je komplex kostolov a kaplniek pripomínajúcich svojím rozmiestnením, názvom a niekedy aj architektúrou kresťanské pamiatky v Jeruzaleme.

 

Chrám bol vystavaný na svahu hory Żar. V prvej fáze išlo o fundáciu Mikołaja Zebrzydowského. V rokoch 1603-1609 bola budovaná pod dohľadom Jána Márie Bernardoniho a Pavla Baudharta. Vtedy vznikol manieristický chór na pôdoryse pretiahnutého obdĺžnika a, v rokoch 1680-1702, barokový jednolodný širší a vyšší korpus (fundácia Czartoryských). Barokové kopulovité kaplnky pristavané z juhu (kaplnka Panny Márie Plačúcej, sv. Antona Paduánskeho, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie). V rokoch 1702-1720 sa k barokovému priečeliu pridali veže.

 

Klenoty Panny Márie Zebrzydowskej

Zázrakmi preslávený obraz Panny Márie Zebrzydowskej, nazývaný Panna Mária Plačúca, je kópiou obrazu z farského kostola v Myśleniciach, zhotovená na počiatku 17. stor., jej kult bol potvrdený v r. 1656. Podľa legendy zazrel Stanisław Paszkowski z Brzezia – počas modlitby – krvavé slzy stekajúce z jej očí. Došlo k tomu v 17. stor.

Obraz sa nachádza v bočnej kaplnke Panny Márie Anjelskej. Postava Márie a k nej privinutého Dieťaťa je pokrytá bohatým odevom zdobeným perlami a drahocennými klenotmi, ktoré vytvárajú okúzľujúcu kvetinovú dekoráciu. Pozornosť priťahujú aj koruny. Korunováciu obrazu uskutočnil krakovský biskup Albin Dunajewski v roku 1887.

 

Na stope zdravia v Kalwárii – Lekáreň milosrdných bratov sv. Jána z Boha, ul. 3 Mája 7

Mikołaj Zebrzydowski založil nielen budovy slúžiaci náboženskému kultu, dbal aj o záležitosti zdravia, v r. 1599 venoval prostriedky na vznik špitálu, kaplnky a lekáreň. Lekáreň najskôr sídlila v špitále. Na začiatku 19. stor., presne v rokoch 1801-1804, pre ňu bola vystavaná samostatná budova, ktorá funguje dodnes a je zapísaná ako pamiatka. Nová fáza histórie lekárne začala v r. 1905, kedy sa presťahovala do poschodovej budovy. Jej majiteľom bol prior konventu, z nej plynúce príjmy boli určené pre potreby nemocnice. Dnes si v nej môžete zakúpiť zdravotné výrobky milosrdných bratov. 

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie