zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Kostol sv. Svorada a Benedikta – Tropie

Punkt na szlaku: Archeologická trasa

Kostol sv. Ondreja Svorada a Benedikta Pustovníkov sa nachádza v dedine Tropie, ktorá leží v Nowosądeckom okrese, v obci Gródek nad Dunajcom. Kostol sa týči na malebnom výbežku nad Rożnowským jazerom. Zmienky o tomto mieste siahajú až do 13. storočia, ale pamiatky odtiaľ sú staršie a siahajú najmenej do 8. storočia. V tej dobe sa jednalo o dôležitý bod v preprave cez Dunajec. viac

Podľa ľudových povestí sa na mieste dnešnej svätyne alebo pustovne sv. Svorada kedysi nachádzalo pohanské kultové centrum, chrám obklopený posvätným hájom. Avšak už v 11. storočí tu bola postavená kresťanská sakrálna budova. Prvá bola zasvätená sv. Emmermanovi a neskôr Geraldovi. V druhej polovici 16. storočia slúžil kostol kalvinistom. V dobe, kedy prebiehali archeologické práce, boli odkryté zvyšky románskeho muriva v presbytári a pri severnej stene lode kostola, v južnej časti kostolného cintorína a vo vedľajšej časti chóru sa našla ranestredoveká vrstva. Románsky základ je postavený z nepravidelne lámaných pieskovcových kameňov rôznych veľkostí, položených v jednej alebo v dvoch vrstvách v závislosti na veľkosti. Na chóre bolo získaných mnoho románskych architektonických materiálov, medzi nimi aj dve kladivové konzoly z trifória, hlavice pologuľatého stĺpu (najpravdepodobnejšie pochádzajú z portálu), a dva fragmenty kužeľovitých stĺpikov. Z 12. storočia pochádzajú relikty románskych figurálnych nástenných malieb, ktoré sa nachádzajú v presbytári.

Sv. Svorad – narodil sa pravdepodobne na konci 10. storočia. Žil pustovníckym spôsobom života, šíriac pri tom kresťanstvo. Nejaký čas pobýval v jaskyni pri Tropie. Podľa tradície mal nasledovníkov aj učňov, okrem iného Justa a Urbana. Najznámejší je sv. Benedikt – mučeník, ktorý sa zrejme k Svoradovi pripojil v kláštore na hore Zobor pri Nitre (územie dnešného Slovenska).

Zámok v Tropsztynie oproti Tropii, na druhej strane Dunajca (dnes Rożnowského jazera) stojí nedávno opravený zámoček Tropsztyn.

 

 

 

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie