zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Marcinkowice

Punkt na szlaku: Archeologická trasa

Sídlisko Marcinkowice leží na ľavom brehu Dunajca, oproti Kurówu, a má za sebou bohatú, do neolitu siahajúcu minulosť. viac

Nálezisko potvrdzuje prítomnosť ľudí v tejto oblasti v období eneolitu. Dokazujú to pozostatky nádob patriacich kultúre so šnúrovou keramikou. V dobe bronzovej a ranej dobe železnej tu stála osada mierzanovickej kultúry. Našli sa tiež objekty pripisované, kultúrne a hospodársky vyspelej, Otomanskej kultúre a jej nástupcovi, kultúre Pilińskej. V rámci ich pohrebných obradov bol mŕtvy spopolnený a popol presypaný do nádob (tzv. popolníc), a tie sa následne vkladali do nehlbokých hrobov. Na mieste Marcinkowského hradiska boli nájdené zaujímavé bronzové predmety. Patrí k nim špirálovitý náramok, súbor 70 „špičiek” (kužeľovitých záveskov, alebo tiež korálok).

Hradisko na tomto sídlisku dosiahlo značných rozmerov (zaujímalo plochu najmenej jedného hektára). Výskumy tu prebiehali už v medzivojnovom období. V roku 1941 preukázali spojitosť hradiska s Lužickou kultúrou. V dobe železnej sa v Marcinkowiciach objavila Púchovská kultúra, o čom svedčia nálezy charakteristickej keramiky. V dobe raného stredoveku (v 9. a pred koncom 10. storočia), tu stálo obranné hradisko.

 

V dedine Rdziostów, ktorá leží neďaleko Marcinkowíc (pozdĺž okresnej cesty Limanowa - Chełmiec) bolo nájdené žiarové pohrebisko. Hroby boli vyložené kameňmi (tzv. skrinkové hroby), takže neobsahovali popolnice (údaje pochádzajú z prác medzivojnového odborníka na obdobie praveku Włodzimierza Demetrkiewicza). Našli sa tu tiež bronzové predmety a stopy ranestredovekých osadníkov.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie