zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Podegrodzie (Podhradie)

Punkt na szlaku: Archeologická trasa

Objavy v mieste Podegrodzia a v okolí nám podávajú svedectvo o jeho rozľahlosti a značnom množstve obyvateľov v dobe raného stredoveku. viac

Na Podegrodziu majú väčší význam dve miesta „Grobla” a „Zamczysko” so stopami hradísk. Zaujímavý historický materiál sa našiel tiež na kostolnom vŕšku alebo pri ceste smerom na Gostwice. Podegrodzie bolo osídlené pomerne skoro. Nálezy keramiky potvrdzujú nositeľov Lužickej kultúry. V dobe železnej bolo okolie osídlené Púchovskou kultúrou, ktorá v rane rímskom období (od 1. storočia do polovice 2. storočia), zakladala svoje osady na nízko položených miestach. Lemovala plochy v údoliach.

Zo sídelných objektov z blízkych sídlisk pochádza zlatá minca Aurea Tacita (275-276), ktorá sa našla pri výkope studne v Gostwiciach.

Tiež Andrzej Żaki považuje Podegrodzie za lokáciu ranestredovekého Sączu. Ako jeden z argumentov, podporujúcich túto tézu, je uvádzaná existencia jednej z najstarších a najrozsiahlejších farností. Ešte v 14. a 15. storočí bol kostol v Podegrodzí považovaný za dôležitý (tamojšiu faru zrušil Zbigniew Oleśnicki a jej výnos preniesol na nowosądecký kostol sv. Margaréty). Dnešný podegrodzký kostol sv. Jakuba sa môže pochváliť dávnou minulosťou.

Muzeum Lachów Sądeckich im. Z. i St. Chrząstowskich w Podegrodziu

Filia Sądeckiego Parku Etnograficznego

 

Adres: Podegrodzie 525

33-386 Podegrodzie

tel.: (018) 440 01 88,

kom.: 785 190 830

mail.: podegrodzie@muzeum.sacz.pl

MUZEUM LACHÓW SĄDECKICH IM. ZOFII l STANISŁAWA CHRZĄSTOWSKICH jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Powstało z prywatnej kolekcji etnograficznej założycieli - regionalistów i animatorów kultury, zamieszkałych w Podegrodziu od końca lat dwudziestych XX w. Ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego: rolnictwu, wiejskim rzemiosłom jak garncarstwo, kowalstwo, obróbka włókna i tkactwo. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa, związana z tradycyjnymi świętami rodzinnymi i dorocznymi: różdżki weselne, palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, szopki, gwiazdy kolędnicze, turonie, koniki. W muzeum eksponowane są oryginalne świąteczne stroje podegrodzkie, powstałe w większości na przełomie XIX i XX w. Na bogato wyszywanych męskich kaftanach, gurmanach, kobiecych gorsetach i wizytkach można podziwiać   doprowadzone do perfekcji zdobnictwo wiejskich ubiorów. Wystawę etnograficzną uzupełnia poświęcona przeszłości regionu ekspozycja archiwalnych zdjęć wiejskiego fotografa Wojciecha Migacza żyjącego w Gostwicy na przełomie XIX i XX wieku. Osobny zakres tematyczny prezentuje wystawa ze zbiorów własnych nowosądeckiego muzeum pt. "Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego Sącza".

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie