zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Naszacowice

Punkt na szlaku: Archeologická trasa

Kmeňové hradisko – moc pred storočiami
Juhozápadne od Nowého Sączu, v blízkosti Podegrodzia, na ľavom brehu Dunajca, sa nachádzajú Naszacowice. Pozostatky hradiska ležia na kopci, ktorého svah strmo spadá na juhovýchod, do údolia rieky.

Na południowy zachód od Nowego Sącza, w okolicach Podegrodzia, na lewym brzegu Dunajca znajdują się Naszacowice. Pozostałości grodu ulokowane są na wzniesieniu opadającym stromo od południowego wschodu ku dolinie rzeki.
viac

Hradisko vzniklo v druhej polovici 8. storočia a patrí k tým najstarším, ktoré sa nachádzajú v Malopoľsku. Jeho valy zaberajú ohromnú rozlohu 15 hektárov. Vo vnútri bola vystavaná akropola s rozmermi 130x100m, ktorú obklopovalo päť predhradí. Celé hradisko bránil jeden val (zdvojený val sa tiahol po juhozápadnej strane). Každé predhradie bránil val vysoký od 4 do 7 m a široký vo svojom základe najviac 15 m. Najstaršie časti valu boli vystavené v druhej polovici 8. storočia a potom ich posilnili v 9. storočí. Po tretíkrát sa val vylepšoval v 10. storočí. Tieto úpravy navýšili výšku valu až na 10 m. Po roku 989 bol vybudovaný nový, štvrtý, obranný val, na mieste pôvodného, ktorý vyhorel. V druhej polovici 11. storočia už hradisko prestalo fungovať a zaniklo.

Zásluhy o objavenie tohto hradiska si pripísal historik Szczęsny Morawski (a to roku 1863). Počiatok systematickým archeologickým prácam dal až v r. 1952  Andrzej Żaki, ktorý na mieste vykopal prvé sondy.

Najstaršie stopy osadníkov na kopci pochádzajú z dôb lužickej kultúry. Ľudia tejto kultúry bývali v nadzemných, drevených domoch, polozemniciach a obdĺžnikových chatkách, s ohniskami vo vnútri. Voľne stojace domčeky, stavané zrubovou technikou, zaujímali priestor od 12 do 20 m2. Vlastné hradisko bolo veľmi rozľahlé, ale riedko osídlené, bez stôp po viacerých budovách.

Chronológia sa stanovila na základe nálezu neskoro avarských, bronzových nákončiach opaskov a tiež troch artefaktov veľkomoravského pôvodu: pracka s prevlečkou pre ostrohu, ostrohy z druhej polovice 9. storočia alebo fragment strieborného lunicovitého prívesku. Našiel sa aj železný hrot šípu, korálka z čierneho skla, úlomky keramiky, zvyšky pražnice a zvieracie kosti (najpravdepodobnejšie ide o importy z územia veľkomoravských veľmožov).

Naszacowice sú obecne uznávané ako jedno z piatich najväčších, preskúmaných kmeňových hradísk, ktoré sa nachádzajú v Malopoľsku.

Szczęsny Morawski – Narodil sa v roku 1818, slavný historik, publicista, priekopník archeológie v tunajšom regióne a na Sądecku.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!