zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Kornatka – slovanské pohrebisko

Punkt na szlaku: Archeologická trasa

V hustom lese v obci Kornatka, na západnom kraji Podgórza Bocheńského, približne 5 km na juh od Dobczyc, sa nachádza ranestredoveké, slovanské pohrebisko. viac

Na malej paseke a okolo priľahlých kerov a stromov, na relatívne malom priestore, sa kedysi nachádzalo približne 20 mohýl – kurhanov, z ktorých sa dodnes zachovalo len veľmi málo. Mohyly boli vykopané v roku 1934 a dôkladne preskúmané boli v rokoch 1963-1965. Štúdia výskumu identifikovala pozostatky pohrebiska s mohylovými hrobmi navŕšenými zeminou (aj cez vplyv erózie dosahujúcich výšku 2 m). Hroby sú umiestnené v násype, nie pod ním (typ mohylového hrobu). Pohrebisko tvoria dve skupiny mohýl, vzdialených približne 800 m od seba. V mohylách bola nájdená skromná výbava – po jednej keramickej nádobe a popolnici. Zomrelého zaopatrovali jedlom a nápojmi, ktoré boli umiestnené v nádobách. V niektorých mohylách sa našli kamenné stĺpiky vytvorené z balvanov, pod ktorými boli umiestnené spálené ostatky mŕtvych. V iných boli zase nájdené zvyšky drevených trámov, ktoré tvorili konštrukciu, na ktorej bola navŕšená mohyla. Slovania stavali štvorcové drevené zruby, do ktorých vnútra vložili ostatky pohrebnej hranice a potom ju zasypali hlinou. Mohyly bez stopy po pochovaní zomrelého, sú charakteristickým javom na ranestredovekých slovanských pohrebiskách. Najpravdepodobnejšie toto vyplýva zo situácie, kedy popol a skromné dary v keramických nádobách boli položené na vrchol násypu. Nádoby sa zničili a popol bol rozsypaný.

 

Pohrebisko bolo využívané od polovice 7. storočia až do konca 9. storočia. Pravdepodobne súviselo s osadou počítajúcou len niekoľko desiatok obyvateľov.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!