zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Nowý Sącz

Nowý Sącz bolo jedno z najdôležitejších miest na hlavnej kupeckej ceste vedúcej z Krakova do Uhorska. O významnej úlohe Nowého Sączu, ktorú hral na starej kupeckej ceste, po ktorej sa prevážala soľ, dnes svedčí už len málo pamiatok. Jedná sa predovšetkým o pozostatky mestských hradieb. viac

Nowý Sącz bol najdôležitejším mestom na hlavnej kupeckej trase, ktorá viedla z Krakova do Uhorska. V 16. storočí obdržal veľké množstvo privilégií. Napríklad v roku 1549 získal privilégium hlavného skladu železa, ocele a medi, putujúcej z Uhorska a zo Spiša, roku 1554 získal hlavné privilégium skladu soli a všetkých rúd a v roku 1555 ďalšie privilégium skladu soli pre 16 spišských miest a pre severné Uhorsko, nerátajúc niekoľko potvrdení mestských privilégií a povolení nových trhov. Roku 1581 priznal kráľ Štefan Báthory obyvateľom lubovianskeho kraja a 13 spišským mestám právo kupovať soľ v Nowom Sącze.

 

Kováčska bašta – pozostatok mestských hradieb

Nowý Sącz bol v stredoveku obohnaný hradbami. Tie po obvode merali cca 1700 m. Do mesta viedli tri brány, z ktorých sa dve (Krakovská na severe a Uhorská na juhu) nachádzali na ose hlavnej časti obchodnej trasy. Súčasťou tohto opevnenia bol aj hrad (do dnešných dní sa dochovali len jeho zrúcaniny) a bašty, z ktorých zostala len jedna, a to Kováčska bašta. V jej prízemí sa nachádzala zbrojnica a na horných poschodiach strieľne. Dodnes sa dochovali len zvyšky hradieb (blízko baziliky sv. Margaréty). Samotný hrad obklopovala stena s Grodzkou bránou, v 17. storočí sa skladal z nádvoria a hlavnej budovy s viac než 40 komnatami. Historické popisy nowosadeckého hradu svedčia o tom, že išlo o dôležitú a veľmi impozantnú budovu. Maketu pôvodného hradu a fotografie z doby pred druhou svetovou vojnou, môžete vidieť v miestnom oblastnom múzeu.  

 

Námestie

Urbanistické rozložení mesta siaha do čias jeho založenia. Pri dlhom námestí so šachovnicovým rozložením ulíc stoja kamenné domy (ich pivnice a prízemia je možné datovať do 16. a 17. storočia). Dnes majú domy hlavne eklektickú a secesnú podobu z 19. storočia. V centre námestia sa nachádza radnica, vystavaná v deväťdesiatych rokoch 19. storočia. Dávnu minulosť mesta, ktoré sa nachádzalo na hlavnej obchodnej trase vedúcej do Uhorska, pripomína dom č. 10 na námestí, ktorý kedysi patril kupcovi Jánovi Tymowskému (pochádzal z Grybowa, odkiaľ sa odsťahoval a v roku 1599 sa usadil v Nowom Sącze). Roku 1610 sa Tymowski oženil s Kristýnou, dcérou bohatého sądeckého radného. Kupec získal veľké bohatstvo vďaka obchodu s rôznym tovarom, napr. so sklom, súknom a železnými výrobkami. Jeho široké pole pôsobnosti dokumentuje kniha s účtami z rokov 1607-1637. V sieni môžeme vidieť portál s manieristickým nadpražím s dátumom 1608, iniciály Tymowského (G.T.) a tiež s latinskými heslami „Nosce te ipsum“ - „Poznaj sám seba“ a „Nobilitas est sola virtus“ - „Ušľachtilosť je jediná cnosť“ – čerpané z diela antického satirika Iuvenalia. Dnes sa v prvom poschodí nachádza sídlo Obchodnej kongregácie.

 

Z Nowého Sączu viedla cesta do Uhorska smerom na Rytro a Piwnicznú. Keď vyrazíte týmto smerom, vyplatí sa ešte navštíviť historický kostol v Dąbrówke.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie