zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Úvoz Homole

Úvoz Homole je pravdepodobne jednou z najlepšie zdokumentovaných a opísaných turistických atrakcií južného Poľska. V takomto úzkom úvoze sa nachádza tak veľa netypických prírodných atrakcií, že pravdepodobne iba poniektorým by zišlo na um, dívať sa smerom dole, do koryta prameňa, ako pozorovať viac ako stometrové zvislé steny. viac

Ukazuje sa však, že koryto potoka Kamionka je príkladom výskytu súčasných tektonických pohybov v regióne Karpát. Platňa Homole, čiže balík vrstiev vytvorený predovšetkým z plytkých morských karbonátových hornín (vápencov), je jediným prvkom v Pieninách, ktorý nebol zvrásnený. Tento fakt je veľmi zvláštny, pretože Pieniny sú vo všeobecnosti štruktúrou neobyčajne veľmi zvrásnenou a so zlomami, ktoré vznikli následkom mnohonásobných fáz zvrásnenia. Pripúšťa sa, že more, v ktorom sa usadzovali horniny tvoriace Pieniny, malo dokonca viac ako 200 km šírku. Následkom tektonických procesov bolo toto územie „stlačené“ do takej miery, že dnešné Pieninské bradlové pásmo má v najširšom mieste približne iba 20 km šírku. Koryto potoka Kamionka, ktorý vyhĺbil úvoz, má kľukatý tvar vytváraný sieťou prasknutí, akými je popretínaná platňa Homole. Na jeho dne sa prakticky nenachádzajú žiadne riečne usadeniny čiže sediment. Takýto jav sa vyskytuje preto, lebo aj naďalej pretrvávajú tektonické pohyby, ktoré majú vplyv na neustále dvíhanie sa bloku Homole, čo vedie k zvýšenej eróznej sile rieky, ktorá po sebe nezanecháva žiadne usadeniny, iba ich nesie so sebou smerom dole, čím ničí podložie rieky.

Ako už bolo skôr zdôraznené, úvoz má vo svojej ponuke mnohé atrakcie. Pozorujúc skaly od samého vstupu až po malú poľanu na konci úvozu si môžeme všimnúť rôzne druhy vápenca. Celkom dole sú to predovšetkým takzvané biele krinoidové vápence vytvorené z fragmentov stoniek krinoidov (inak ľaliovité), avšak vyššie partie sú vytvorené okrem iného z červeného hľuznatého vápenca, z ktorého sú vytvorené známe Kamienne Księgi nachádzajúce sa na úpätí Czajakowej skaly. Takáto sekvencia svedčí o postupnom prehlbovaní sa mora. Okrem toho boli v úvoze nájdené stopy po stredovekej pevnosti a Kamienne Księgi pripomínajú o tom, čo sa môže stať tým, ktorý budú chcieť bližšie poznať plány božie...

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie