zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Riečne terasy v doline Ochotnice a Kamienice (Gorce)

V dolinách riek je vo všeobecnosti možné pozorovať takzvané riečne terasy. Sú to stupňovito uložené vodorovné povrchy ležiace na obidvoch stranách koryta rieky. Vo Vonkajších Karpatoch je poloha ďalších úrovní terás spojená prevažne s mladými tektonickými pohybmi. viac

Treba si uvedomiť, že každá rieka eroduje, čiže prehlbuje svoje koryto, do určitej úrovne nazývanej erózna báza. Pre rieky, ktorých ústie je v mori alebo v oceáne, je eróznou bázou samozrejme úroveň mora. Avšak, napríklad rieky, ktoré sú prítokmi, erodujú do úrovne hlavnej rieky. Tempo prehlbujúcej erózie závisí predovšetkým od výšky koryta nad eróznou bázou, a taktiež od spádu riečneho koryta a množstva vody. Na základe týchto informácií a pozorovaní úrovní riečnych terás v koryte, môžeme ohodnotiť veľkosť zdvíhania a tempo erózie. Porovnanie týchto hodnôt pri rôznych riečnych korytách nám poskytuje informáciu o rozdiele v tempe zdvíhania.

Idúc v Gorcach dolinou rieky Ochotnica si úplne jednoducho môžeme všimnúť ploché povrchy, ktoré predstavujú práve tieto riečne terasy. Najstaršie, a teda nachádzajúce sa v súčasnosti najvyššie, sa vyskytujú viac ako 60 m nad súčasnou úrovňou rieky. Na základe vedeckých prieskumov, ktoré sa v tejto doline uskutočnili, bolo možné určiť tempo hĺbkovej erózie (vrezávania sa) rieky. Tempo vrezávania sa predstavuje v súčasnej dobe pre rieky Ochotnica a Kamienica približne 1.22 mm/rok. Tieto dve rieky však neerodovali vždy v tom istom tempe. Geologické prieskumy poukazujú na tunajšiu existenciu zóny nasunutia sa dvoch podriadených jednotiek magurského príkrovu (krynického a bystrzyckého), ako aj mnohých zlomov spájajúcich sa s týmito jednotkami. Zmeny tempa erózie sú pravdepodobne spojené práve s pozdĺžnym zlomovým premiestňovaním (Olszak 2009). Oplatí sa zdôrazniť, že terasy je možné pozorovať aj v prítokoch rieky Ochotnica (napr. potoku Jamne a Jaszcze).

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!