zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Odhalenie neogénnych výtvorov Oravskej kotliny v Starom Bystrom (49,414N 19,889E)

Veľkou štruktúrou, ktorá je výsledkom neotektonických procesov, je Oravská kotlina nachádzajúca sa na území nielen Poľska, ale aj Slovenska. Je to veľké medzihorské zníženie obmedzené Magurou Witowskou, Skorušinskými vrchmi, Pohorím Gubałowským, Oravskou Magurou a Babiohorským pásmom. viac

Genéza tohto zníženia je spojená s mladými, presúvajúcimi sa tektonickými pohybmi aké sa vyskytovali a naďalej v Karpatoch vyskytujú. Jedna zo súčasne dominujúcich teórií vzniku tejto štruktúry uvádza, že je to sedimentačný bazén typu „pull-apart“ (pozri obrázok). Sedimentačný bazén tohto typu, čiže zníženie v zemskej kôre predstavujúce miesto tvorenia sa väčšiny usadených hornín, sa otvára na mieste výskytu posuvných zlomov. Oravská kotlina bola vyplnená mladými ľadovými horninami neogénneho a kvartérneho veku. Malé rozdiely v umiestnení týchto hornín na rôznych miestach kotliny svedčia o nerovnomernom prehlbovaní sa nádrže, ako aj o malých, miestnych zdvíhacích pohyboch. Malé seizmické otrasy registrované v súčasnosti vo východnej časti Oravskej kotliny poukazujú na to, že proces tvorby bazénu sa ešte neukončil.  

V obci Staré Bystré, po prechode popri škole a cez mostík, v tečúcom prameni sa nachádza úkaz neogénnych riečnych výtvorov predstavujúcich vyplnenie Oravskej kotliny. Ich prítomnosť svedčí o začiatočnom znižovaní sa tohto územia, čo spôsobilo depozíciu hrubej vrstvy usadenín. Avšak dnešná poloha dna koryta prameňa sugeruje neskoršie vynášajúce ruchy – prameň sa „zarezal“ do neogénnych usadenín, čo svedčí o zníženiu erózneho základu a teda aj o zdvíhaní.

Dodatočne sa oplatí zdôrazniť, že časť okruhliakov vyskytujúcich sa v úkaze je popraskaná usporiadaným spôsobom (fotografia). Pravdepodobne je to následkom malého zemetrasenia aké sa na tomto mieste vyskytlo. Počas zemetrasenia došlo k vzniku seizmickej vlny, ktorá pri prechode cez skaly spôsobila ich zničenie. Taktiež je možné, že aspoň určitá časť popraskaní vznikla následkom objavenia sa mladých zlomov pretínajúcich tieto výtvory.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!