zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Miesto zbojníckej smrti

Vo Veľkej Lipnici na Orave, neďaleko kostola, stojí kamenná soška Matky Božej Nepoškvrneného Počatia, niekedy nazvaná aj soškou Svätej Rodiny. Podľa tradície bola postavená na mieste, kde predtým stála hromadná šibenica, na ktorej zahynul posledný oravský zbojník – akýsi Bialoň (poľ. Białoń). viac

Vo Veľkej Lipnici, na námestí pri kostole, ktoré dnes od chrámu oddeľuje hlavná cesta, stojí kamenná soška Matky Božej Nepoškvrneného Počatia, zvaná aj soškou Svätej Rodiny - jedna z najkrajších na poľskej Orave. Podľa tradície bola postavená na mieste, kde predtým stála hromadná šibenica, na ktorej zahynul posledný oravský zbojník – Bialoň (poľ. Białoń).

O zbojníkovi Bialoňovi nevieme s určitosťou povedať nič. Podľa miestnej tradície spred päťdesiatich rokov sa volal Ján, Jano. Lúpil na Orave (aj v dnešnej slovenskej časti), a pravdepodobne zbíjal aj na Podhalí a v oblasti Sidziny. Legenda hovorí, že vďaka mimoriadne rýchlemu behu prekonával kvôli rabovaniu veľké vzdialenosti. Pochádzal pravdepodobne z obce Kiczory alebo z Veľkej Lipnice (Kiczory boli niekedy osadou Veľkej Lipnice, samostatnou obcou sa stali 1. januára 1984). Zbojníkom sa stal po tom, ako počas prác na panskom zbil hajdúcha, ktorý strážil sedliakov. Či mal spoločníkov a akých, nevieme. Vraj mal úkryt na Babej hore. Ústnym podaním sa traduje, že vo Veľkej Lipnici zaplatil výstavbu kostola sv. Lukáša Evanjelistu. Podľa inej verzie bol kostol postavený na mieste šibenice, na ktorej Bialoň zahynul.

Miesto, kde stojí soška, bolo niekedy trhoviskom. Ani nie tak dávno sa tu konali miestne trhy a jarmoky. Za uhorských čias (Orava dlhodobo patrila do rakúsko-uhorskej monarchie) to bolo aj „miesto spravodlivosti”, teda miesto verejných popráv. Stála tu hromadná šibenica, na ktorej mal podľa miestneho podania odvisnúť aj posledný oravský zbojník – Bialoň. Za peniaze nájdené pri odsúdencovi Lipničania dali urobiť sošku, aby si ruky krvavými peniazmi nepošpinili. Podľa inej verzie bola soška zaplatená z peňazí odsúdencových kumpánov – pravdepodobne ich kapitána.

Bialoň žil zrejme niekedy v 17. alebo 18. storočí, podľa niektorých verzií sa spomínané udalosti diali v rokoch 1889 – 1918 (!), keď bol lipnickým farárom Józef Bąk.

Soška pochádza zo slávnej oravskej kamenárskej dielne v Oravskom Bielom Potoku. Je to stĺp na soklíku s nádhernou hlavicou, na ktorej stojí soška Madony. Sokel sa skladá z dvoch častí: dolná šesťstenná časť a horná štvorstenná. Stojí na nových murovaných základoch. V jeho prednej časti je umiestnený basreliéf (skoro plastika) s figúrou sv. Jozefa s ľaliou v ruke. Pod ňou je umiestnený text modlitby: S. JOSEPHE ORA PRO NOBIS. Na bočnej stene soklu je latinský nápis s rokom 1759 (EREXIT HONORI SSI/ IESU AC MARIAE ET DIVI/ IOSEPHI A.R.P. IGNAT/ IABLONSZKI PARÓ/ NIZNENSIS ANNO/ DNI 1759 DIE 27/7. BRIS). Z neho vyplýva, že donátorom sošky bol v skutočnosti prvý lipnický farár pochádzajúci z Jablonky – Ignacy Jabłoński (prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1759 roku), a bola vyhotovená ako prejav úcty k Ježišovi, Márii a sv. Jozefovi.

Stĺp umiestnený na soklíku je ozdobený basreliéfom zobrazujúcim zmŕtvychvstalého Krista s veľkým, obojručne držaným krížom, stojaceho na kytici ruží, pod ktorými je lebka praotca Adama. Aj tu, na oboch stranách ruží, sa nachádzajú okrídlené hlavy anjelov – poznávací znak kamenárskej dielne v Oravskom Bielom Potoku. Soška umiestnená na stĺpe je Nepoškvrnenou Matkou Božou s korunou a kráľovskými šatami. Stojí na zemeguli, ktorú zviera had. Soška je polychrómovaná. Reštaurátorské práce prebehli v roku 1982.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie