zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Evanjelické lýceum v Kežmarku

Evanjelické lýceum v Kežmarku je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou. Študovali v ňom významné slovenské, nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti. V budove je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. viac

História a osobnosti

Budova lýcea bola postavená v rokoch 1774 až1776 aslúžila ako 8-triedne gymnázium. V roku 1787 až 1852 na nej vznikli katedry filozofie, práva a teológie a zmenila sa na lýceum. Pôsobili a študovali tu dôležité osobnosti ako František Kazinczy, Pavel Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, bratia Ján a Samo Chalupka, Július-Barč Ivan, Samo Tomášik, Janko Kráľ, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Rázus, Ivan Stodola, lekár Daniel Fischer, Samuel Weber a mnoho ďalších. V roku 1852 sa akademické triedy zrušili a škola sa stala opäť gymnáziom s hlavným vyučovacím jazykom nemeckým. V roku 1927 pri ňom vznikli aj slovenské triedy, ktoré sa v roku 1936 osamostatnili a vzniklo československé gymnázium.

 

Národná kultúrna pamiatka

Dnešný výzor nadobudla budova lýcea  v 19. stor. nadstavbami prvého a druhého poschodia. Je v nej umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe. Má 150 000 zväzkov rôznych odborov a svetových jazykov a je prístupná pre turistickú verejnosť. V roku 1985 bolo lýceum vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

 

V jeho blízkosti stojí tzv. nové lýceum z r. 1893 – 1906, dnešné Gymnázium P. O. Hviezdoslava.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie