zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Karpaty pre Pútnika

Putovanie na miesta s prítomným sacrum je jednou z najstarších foriem kultu známou vo väčšine náboženstiev. Prví kresťanskí pútnici navštevovali miesta spojené so životom Ježiša a Matky Božej, hroby svätých mučeníkov.

viac

Navštevovanie pútnických miest v Európe sa stalo rozšíreným v stredoveku. Tieto púte mali votívny charakter – pútnici ich absolvovali preto, aby dosiahli milosti, aby týmto spôsobom vyjadrili ľútosť a aby odčinili hriechy, ktorých sa dopustili. Putovali všetci – vládcovia aj žobráci. Navštevovali sa sanktuária (spojené s kultom Ježiša), mariánske miesta a miesta kultu svätých. Uctievali sa obrazy, sochy či relikvie. Pútnici si postupne vypracovali vlastné formy pobožnosti a rituály. Po stáročia boli púte aj dôležitou súčasťou spoznávania sveta.

Obyvatelia poľských obcí a mestečiek sa podobne ako v celej Európe najčastejšie zúčastňovali organizovaných pútí v najbližších pútnických miestach. Niekedy ľudia odchádzali aj do vzdialenejších miest, ktoré mali na pútnikov veľký vplyv. Sporadicky jednotlivé osoby putovali až do Svätej zeme.

V Západných Beskydách bola najnavštevovanejším miestom Kalwaria Zebrzydowska, vo Východných Beskydách Kalwaria Paclawska, pútnici z podhalianského regiónu putovali do Ludźmierza, obyvatelia okolia Nového Sącza navštevovali Tuchow, Limanowú, Dobrú. Putovalo sa aj do iných, najmä mariánskych miest.

V každej obci bolo niekoľko mužov, sprievodcov, ktorí sa venovali organizovaniu púte. Poznali najvhodnejšie cesty k pútnickým miestam, vedeli o možnostiach ubytovania, poznali veľa pútnických modlitieb a piesní. Pútnické sprievody začínali svätou omšou vo farskom kostole. V niektorých častiach podkarpatského regiónu bol zvyk, že pútnikov odprevádzali ostatní obyvatelia až na koniec obce, kde sa spolu pri prícestnej kaplnke spoločne pomodlili. Tu tiež čakali na vracajúcich sa pútnikov. Ľudia, ktorí sa na púťach zúčastňovali často, požívali medzi ostatnými obyvateľmi osobitnú úctu.

Vďaka púťam sa do mnohých vidieckych spoločenstiev a malých miest dostali devocionálie a obrázky z náboženskou tematikou.

Formy putovania sa v súčasnosti zásadne zmenili. Pešie púte sú čoraz zriedkavejšie, využívajú sa najmä prenajaté autobusy. Mnoho starých pútnických piesní upadá do zabudnutia a striedajú ich nové, ale jedna vec sa nemení: viera v silu sprievodov a moc sacrum.

Putovanie je v súčasnosti predmetom vedeckého výskumu a mnohých prác. Prvenstvo má v tomto prípade Fakulta geografie náboženstva Jagelovskej univerzity v Krakove, Katedra geografie náboženstva, založená v roku 1994 prof. Antonom Jackowským. Vydáva periodikum „Peregrinus Cracoviensis”, v ktorom sú publikované články spojené s tematikou pútí.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!