zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Viete, že tu boli sopky?

v Poľsku? Ťažko uveriteľné a predsa...

viac

Sopky v Poľsku? Ťažko uveriteľné a predsa...

Nie tak dávno (samozrejme v „geologickom” chápaní času) bolo územie súčasných Vnútorných Karpát, teda na juh od Pienin a Vonkajších Karpát (územie dnešných Beskýd) zaliate morom, na dne ktorého prebiehali rozsiahle tektonické procesy spojené s kolíziou afrického a európskeho kontinentu. V dôsledku obrovských pnutí praskala zemská kôra a tým umožnila rozpálenej magme vystúpiť na povrch.

Väčšina ľudí si pod pojmom „vulkanizmus” predstavuje iba vulkanické kužele Talianska, také ako Stromboli, Etna či Vezuv, lineárne erupcie na Islande (pamätná erupcia vulkánu Eyjafjallajökull v roku 2010 paralyzovala prakticky celú leteckú dopravu). V geológii má pojem vulkanizmus oveľa širší význam a chápe sa ako súbor javov spojených s výstupom magmy na povrch – tento pojem zahŕňa rovnako únik plynov, erupciu vulkanického prachu atď. K mnohým procesom, ktoré súvisia s pohybom magmy, však dochádza pod povrchom Zeme a neraz môžeme predpokladať iba z náznakov, čo sa deje pod nami. Takéto javy nazývame plutonizmus. Vulkanizmus a plutonizmus sa spoločne nazývajú magmatizmus. Rovnako v plutonických ako aj vulkanických procesoch vznikajú horniny, ktoré obsahujú obrovské množstvo informácií. Napríklad tenké vrstvy vulkanického prachu môžu pomôcť pri datovaní súčasných usadenín – táto metóda sa podobá tej, ktorá určuje vek na základe letokruhov (dendrochronológia) alebo vrstiev sedimentov (biostratigrafia). Vo flyšových nánosoch Karpát a predhlbne existujú ďalšie tri vrstvy tufov, ktoré tvoria tzv. korelačné úrovne. Na základe zloženia magmatických hornín môžeme popísať chemické zloženie zemského plášťa, t.j. časti nachádzajúcej sa medzi jadrom a zemskou kôrou. Nápomocné sú v tomto takzvané xenolity. Navyše, chemické zloženie magmatických hornín je úzko spojené s genézou magmy. Vďaka tomu sú geológovia schopní zistiť napríklad, či daná hornina vznikala v pásme riftu (o čom môžu svedčiť bazalty vnútrooceánskych riftov so špecifickým chemickým zložením, tzv. MORB – mid ocean ridge basalts), alebo subdukcie.

Magmatické horniny, ktoré vznikli zo stuhnutej lávy alebo magmy, nie sú jedinými produktmi magmatizmu. Horúca magma mení svoje okolie tavením okolitých hornín, zmenou chemického zloženia ako aj praskaním okolitých hornín. Takto môže vzniknúť takzvaná kontaktná aureola, čiže pás na hranici magmového telesa vytvorený z hornín zmenených vplyvom magmy. Dochádza ku vzniku ložísk a nahromadeniu minerálov, ku vzniku termálnych prameňov a minerálnych vôd. Väčšinu z vyššie uvedených javov môžeme nájsť v poľských Karpatoch na hranici Pienin, Gorcov (poľ. Gorce) a Sądeckých Beskýd (poľ. Beskid Sądecki). V tomto regióne sa nachádzajú početné intrúzie andezitových porfýrov, ktorých genéza je spojená pravdepodobne so zónou subdukcie.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!