zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Poklady v zemi alebo o karpatských baniach

Na úvod, čiže trochu o ceste
Zvláštne cestovanie v čase sa stane pre každého účastníka zážitkom, počas ktorého spozná veľa tajomstiev ukrytých v mohutných horách. Turista, ktorý túto cestu prejde, zistí, akú významnú úlohu zohrával v rozvoji horských obcí priemysel a ako ovplyvnil prírodné prostredie.

viac

Na úvod, čiže trochu o ceste

Zvláštne cestovanie v čase sa stane pre každého účastníka zážitkom, počas ktorého spozná veľa tajomstiev ukrytých v mohutných horách. Turista, ktorý túto cestu prejde, zistí, akú významnú úlohu zohrával v rozvoji horských obcí priemysel a ako ovplyvnil prírodné prostredie.

Hory oddávna priťahovali hľadačov zážitkov a pokladov. Neprístupnosť im dodávala nádych tajomnosti. Skôr, ako sa začali dobývať štíty a vyznačovať turistické trasy, slúžili hory ako miesto získavania surovín. Aj keď si dnes ťažko vieme predstaviť hory bez holí a oviec pasúcich sa na nich, ešte pred niekoľkými storočiami stáli na miestach pastierskych salašov banské šachty a huty.

Cieľom trasy „Poklady v zemi alebo o karpatských baniach” je pripomenúť priemyselné dedičstvo Karpát. Turista, ktorý túto trasu prejde, sa oboznámi s dejinami ťažkého priemyslu na území Tatier, Pienin a Nízkych Beskýd, spozná metódy hľadania a ťažby rúd a legendy spojené s baňami a ich okolím. Rôznorodosť navštívených miest uspokojí široký okruh záujemcov. Turista bude mať príležitosť spoznať dejiny dobývania rozmanitých minerálov – od železných rúd, cez striebro a zlato, po rádioaktívny urán a ropu. Pri prechádzke trasou si uvedomíme, že sa mnohé názvy spájajú s ťažobnými a výrobnými aktivitami človeka v týchto regiónoch. Názov cesty pochádza z podhalianského nárečia, pretože baňa je po poľsky „kopalnia”, ale v tomto nárečí jednoducho „bania”.

Začiatok hľadania je spojený s legendami a rozprávaniami, ktoré krúžili oddávna medzi obyvateľmi Tatier. Hovorili o veľkom bohatstve ukrytom v horách, na ktoré neraz ukazovali aj cesty a chodníčky, ktoré bolo treba nasledovať. To povzbudzovalo zvyčajne chudobný ľud, ktorý chcel zmeniť a napraviť svoj osud, aby hľadal domnelé poklady.

Zvláštne cestovanie v čase sa stane pre každého účastníka zážitkom, počas ktorého spozná veľa tajomstiev ukrytých v mohutných horách. Turista, ktorý túto cestu prejde, zistí, akú významnú úlohu zohrával v rozvoji horských obcí priemysel a ako ovplyvnil prírodné prostredie, spozná tiež, ako sa s časom menil postoj k baníctvu.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!