zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Trasa UNESCO - Naše dedičstvo... nás všetkých

Obdivujú ich obyvatelia malopoľského regiónu, obdivuje ich celé Poľsko. A ešte niekto? Európa? Málo! Svet! Až osem objektov z územia Malopoľska je zaradených do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. viac

Obdivujú ich obyvatelia malopoľského regiónu, obdivuje ich celé Poľsko. A ešte niekto? Európa? Málo! Svet! Až osem objektov z územia Malopoľska je zaradených do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Už po stáročia sa človek vyznačoval umom, schopnosťami, neobyčajným vnímaním a citom pre tvorbu. A čo vytvoril? Domy, sídliská a mestá, budovy veľké a veľkolepé, obrazy, sochy, vedu, vynálezy, nástroje a stroje. Všetko to vypovedá o minulých epochách, kultúrach a tradíciách a je dedičstvom našich predkov. Nie všetko však pretrvalo, postupom času sa zachovalo iba málo pamiatok, ktoré však musíme chrániť, čo je hlavným cieľom organizácie UNESCO.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru vznikla 16. novembra 1945. Zlé skúsenosti s totalitnými režimami zmenili postoje krajín k vojne a mieru, dominantnou sa stala vízia sveta založeného na medzinárodnej spolupráci.

UNESCO preto riadi aktivity, ktorých cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Mobilizuje medzinárodné spoločenstvo k spoločným aktivitám. Avšak hlavným cieľom organizácie je udržiavať mier vo svete, zachovávať demokraciu a práva človeka bez ohľadu na farbu pleti, spoločenské postavenie a vierovyznanie. Bez potreby dialógu medzi národmi a civilizáciami to nie je možné. Výmena myšlienok a skúseností zabezpečí, že ďalšie pokolenia budú môcť využívať dedičstvo, na ktorom sa zúčastňujú dnešní ľudia. Výsledkom podpísania Dohovoru o ochrane svetového dedičstva podpísaného v Paríži v roku 1972 je vznik Zoznamu svetového dedičstva. Lokality zapísané do Zoznamu predstavujú spoločné dedičstvo ľudstva „najvyššej kvality”. Svetové dedičstvo je kultúrne rôznorodé a obsahuje prírodné bohatstvá všetkých svetových regiónov. Našim spoločným cieľom je špeciálna starostlivosť a ochrana týchto lokalít, ako aj to, aby sa zachovali v čo najmenej zmenenej forme pre ďalšie pokolenia.

Podmienkou pre zápis do Zoznamu svetového dedičstva je splniť jedno alebo viacero kritérií, ktoré vypovedajú o výnimočnosti lokality vo svetovom meradle. V súčasnosti sa v Zozname svetového dedičstva nachádza 936 lokalít v 153 krajinách: 725 kultúrnych objektov, 183 prírodných a 28 lokalít s kultúrno-prírodným charakterom. Na Zozname svetového dedičstva v ohrození je zapísaných 35 lokalít.

Malopoľská trasa UNESCO

Na tejto trase je každý objekt výnimočný svojím spôsobom. Komisia, ktorá úzkostlivo skúmala históriu týchto miest, v ďalších rokoch potvrdila ich jedinečnosť zápisom do Zoznamu. Vydajme sa preto po stopách ľudského génia.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie