zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Karpatské dobrodružstvo v sedle – Karpatský konský chodník


Turistika na koňoch je špecifický druh aktivity, v ktorej vedľa človeka sa zapája do aktivity aj jeho partner – kôň. Vzájomný vzťah, ktorý sa vytvára medzi nimi, je témou veľa fascinujúcich knižiek, filmov, príbehov. Vzťah človeka a zvieraťa je jedným z veľa elementov, zahŕňajúcich špecifiku tejto metódy rekreácie. Milovníci jazdy na koni sú presvedčení, že to nie je len rekreácia – je to niečo oveľa viac emotívne. Existujú rôzne formy zaujímania sa o konskú turistiku : obyčajne sa to začína prechádzkou pre začiatočníkov. Takýto prvý kontakt s koňom býva často impulzom pre začiatok „konského dobrodružstva”, ktorý sa často končí diaľkovými jazdami v teréne. Dôvera koňa a zaangažovanie sa do partnerského vzťahu, sa dosahuje nie iba počas jazdy ale aj počas starostlivosti o koňa, jeho čistenia, kŕmenia. Takéto činnosti sú veľmi často v ponuke konskej turistiky, a hlavne týmto ju odlišujú od vidieckej turistiky. Treba si však zapamätať, že kôň je živá, inteligentná bytosť, ktorá tiež cíti a vníma okolité prostredie. Od toho, ako sa budeme o koňa starať, záležia naše daľsie jazdecké zručnosti.

Možnosť nadväzovania kontaktu s prírodou je hlavným atribútom atraktivity jazdeckej turistiky, aj vďaka rozšíreniu ponuky konskej turistiky o programy, ktoré sú spojené s ekologickou výchovou. Zaujímavým spôsobom je tiež spojenie konskej jazdy v teréne s náukou o ekosystéme: flóra a fauna danej oblasti. S vidieckou turistikou sa turisti viažu aj tým, že doplňujú konskú jazdu hospodárskou prácou alebo náukou pomaly ohrozených profesií. Týmto spôsobom sa vytvára úplnejśí a kvôli tomu aj viac atraktívny a viac konkurenčný turistický produkt.

 

 

Kone, ktoré sú dostupné pre turistov v Karpatoch

Huculy

V malopoľských stajniach, vedľa malopoľských polokrvných anglo-arabských a amerických westernových quarterov, dominujú kone huculskej rasy.

Huculské kone sú veľmi cenné ako spoločníci pri konských výletoch. Je to konská rasa, vyšľachtená vo Východných Karpatoch a na Bukovine a ktorá vďačí svojemu názvu etnickej skupine Huculov – rusínski horali. V horských podmienkach spoľahlivo pracuje, v dávnych dobách sa používal ako jazdecký a ťažný kôň, ktorý bol schopný na horskej ceste previezť náklad s váhou 150 kg. Nie je náročný v stravovaní, dodatočne má vysokú odolnosť voči chorobám a nepriaznivému počasiu.

Konská huculská rasa je výsledkom skríženia tarpana a mongolského koňa a bola vyšľachtená krvou tureckých a arabských koní. Nie sú príliš vysoké, ale majú silnú obratnosť a veľmi stabilný chod v teréne, sú opatrné a krotké. Majú vzácnu schopnosť kontorlovania technického stavu, napríklad prekážky, ešte pred tým ako cez ňu prejdu.

Ich vyrovnaný temperament, priateľský a pokojný charakter umožnujú ich využitie pre zvýšenie atraktivity cestovného ruchu. Začiatočníkom umožňuje spoznávať tajomstvá konskej jazdy, pokročilým zase preniknúť do ťažko dostupných terénov. Je vhodný do zapriahnutia do vozov alebo bričiek a v zime do saní.

Huculský kôň je njaviac prisôsobený k rehabilitácii a liečivej profilaktike. Jemné dispozície, trpezlivosť a obozretnosť hucula, napomáha v technike terapie pri liečbe duševných nedispozícii u detí ale aj dospelých.

 

Formy konskej turistiky

K organizovaným formám jazdeckej turistiky patria väčšinou stretnutia, tábory, prázdniny a víkendy v sedle, niekoľkodňové „Hubertusy” a výlety táborovými vozami pre osoby, ktoré robia len spoločnosť jazdcom. Sú organizované v štátnych Stádach Žrebcov, vo veľkých a menších stajniach a v súkromných jazdeckých centrách. Organizácie ako aj spoločnosti a komerčné firmy, ktoré sa špecializujú v konskej turistike, majú vo svojej ponuke pre klienta rôzne ponuky: jazdy po poľských horách pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých jazdcov, od jednodňových výletov po dvojtýždňové výlety a tématické jazdy. K dispozícii je tiež možnosť podielať sa na jazde nie jazdou na koni – ale pomocou záprahov.

Konské jazdy sú najlepším spôsobom ako prekonáme dlhú trasu bez toho, aby sme si ničili nohy a okrem toho môžeme spoznávať krásy prírody a turistické atrakcie. Takýto spôsob cestovania, premiestňovanie sa na konskom chrbte, si vyžaduje prípravu a dobrú kondíciu. Nie je to len obrovská zábava, ale aj testovanie svojich schopností a výdrže, fyzickej ale aj psychickej.Po celodennom vyčerpávajúcom výlete by sme sa mali postarať o štvornohého priateľa na ceste. Predovšetkým jemu musíme zabezpečiť správne miesto na strávenie nocy, zabezpečiť nočné stráženie, čerstvú vodu a jedlo, vyčistiť ho a skontrolovať zdravotný stav. Práve počas jazdy sa nadväzuje tá pravá väzba medzi človekom a koňom.

 

Konské chodníky PTTK

Označené konské chodníky so správne pripraveným podkladom, nie iba uľahčujú výlety v sedle ale zaručujú bezpečnú a racionálnu konskú turitisku. Hlavný Úrad PTTK vytvoril sieť pridružených centier konskej jazdy a v roku 1996 zvolal Komisiu Jazdeckej Turistiky, ktorá vyznačila jazdecké turistické chodníky v Poľsku. Základnou formou jezdeckej turistiky sú jazdy a tábory, ktoré sa môžu uskutočňovať na úsekoch s rôznou dĺžkou, na rôzne tvarovaných plochách a v každom ročnom období.

 

 „… Konské výlety sú jednou z najväčśích dobrodružstiev, aké môže milovník koní prežiť; je to odkrývanie často v nás zahubených inštinktov a pocítenie slobody. Intenzívny kontakt so zvieraťom v prirodzenom prostredí, rozširovanie hraníc jazdectva, oddych od tréningov a povinností, je ideálny spôsob na podarený a fascinujúci relax. Musíte sa postaviť prírode a bojovať sám so sebou. Práve od aktívneho turistu si situácia môže vyžadovať rýchle plánovanie ďaľšieho pohybu, predstavy, citu práce s koňom, schopnosti práce v skupine v nie častých situáciách...” čítame na strane GJT PTTK. Pre konských šampiónov na pamiatku pokonania tých krásnych ale aj náročných chodníkov, bol navrhnutý špeciálny odznak a preukaz, ktorý vydáva PTTK. Odznak „Beskidský Konský Chodník PTTK” môžete získať, keď prejdete v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom smere všetky úseky tohoto krásneho chodníka.

 

Malopoľské konské chodníky:

Transbeskidský Konský Chodník PTTK

Celé Beskidy sa ideálne pre jazdeckú turistiku. Preto, aby sa turistovi uľahčilo pokonanie najdlhšieho chodníka v našich horách, kotrý má až 400 km, PTTK vyznačilo Transbeskidský Konský Chodník, ktorý vedie od Brennej v Šlonskom Beskide do ležiaceho na okraji Beskíd, na teréne Biešadskeho Národného Parku – Volosateho. Táto trasa je jednou z najťažších a njadlhších konských trás v Poľsku a vedie cez Beskid Žywiecki, Podhale, Pieniny, Beskid Sadecki i Beskid Nízky, až po Biešady...

Aby sme ho pokonali v celku, treba stráviť 14 dní v sedle. Trasa nie je ľahká a miestami až veľmi ťažká. Podklad je typicky horský, kamenistý a tvrdý. Pokonanie tohoto chodníka je skutočným dobrodružstvom pre naozajstných milostníkov konských výletov a vyžaduje si zodpovedajúcu prípravu a veľkú výdrž jazdca ako aj koňa. Vzdialenosť každého úseku je určovaný, ako v horách, v hodinách jazdy – samozrejme uzdou.

Časť chodníka, ktorá leží v Malopoľsku, sa začína na III etape: Korbielov – Zavoja s dĺžkou až 8 hodín.

Z centrum Korbielova cez Štiavnicu a priechod Glinne (809 m n. m.) vychádzame na Javorinu (1047 m n. m.), ďalej cez priechod Gluchački (830 m n. m.) a pozdĺž hraníc štátu dochádzame do priechodu Klekociny (864 m n. m.), cez ktorý schádzame do ďaľšieho Centra OGTJ „Dyzma” v Zavoji.

IV etapa: Zavoja – Zubrzyca Horná. Dĺžka 5 hodín

Ďaľší deň cez priechod Kroviarki (1012 m n. m.) vychádzame z Beskidu Žyvieckeho a vchádzame na Oravu, kde sa po dvoch hodinách ocitneme v Agroturistickom Hospodárstve Joanny Omylak v Žubrici Hornej.

V etapa: Zubrzyca – Bukovina Tatranská. Dĺžka 12 hodín.

Ďalej na nás čaká Podhale. Máme pred sebou jeden z dvoch najdlhších, ale ľahkých úsekov, ktoré vedú krásnou, rozľahlou novotarskou kotlinou. Cez Oravku, Ludzmierz i Šaflary dochádzame do OGTJ Bogdana Pietrzyka v Tatranskej Bukovine.

VI etapa: Tatranská Bukovina – Javorki. Dĺžka 13 hodín

Pred nami ďaľší, ale teraz najdlhśí úsek a už nie taký ľahký ako pred tým, ale s krásnymi výhĺadmi, pretože putujeme pohoriami Tatier a Pienin – cez poľský Spiš. Z Tatranskej Bukoviny cez Brzeg a Jurgov, kde prekračujeme krásnu horskú rieku Bialku, ideme do Niedzice, po ceste vchádzame na Pieskový Vrch (983 m n. m.) a Krížovú (767 m n. m.). Vedľa Čorštínskeho Zálivu cez Dunajec vchádzame na terén Pieninského Národného Parku, a preto ďaľšie dva kilometre ideme po boku asfaltovej cety až do Kroscenka, odkiaľ cez Štiavnicu dochádzame do ležiaceho v Javorkach, na pohraničí Malých Pienin a Beskidu Sadeckého, OGTJ – Stajňa Koní, Závod v Javorkach.

VII etapa: Javorki – Uhryň. Dĺžka 10 hodín

Z Javorek cez priechod Obidza (931 m n. m.) a cez Suchú Dolinu schádzame do Pivničnej. Ďalej sa šplháme na Jarzebaki (715 m n. m.) a ďalej ideme cez Halu Pisana (1043 m n. m.) a Labovska (1064 m n. m.), z ktorej schádzame do OGTJ Lesníctva Jozefa Gorskieho, ktoré sa nachádza v Uhryňu.

VIII etapa: Uhryň – Haňczowa. Dĺžka 6 hodín.

Opúšťame Uhryň, opúšťame tiež sadecki Beskid, keď po pár kilometroch vchádzame na terény Nízkeho Beskidu. Miernymi svahmi a malebnými dolinami cez priechod Cigánske Polia (717 m n. m.) dochádzame do Berestu, odtiaľ cez Čyrna, Banice, Ropki dochádzame do OGTJ Polonina v Haňčovej.

IX etapa: Haňčova – Kotaň. Dĺžka 8 hodín.

Z Haňčovej ideme cez Kičerke  (625 m n. m.) do Skvirtnego a ďalej cez Regietov, Zdynię, Radocyne, Nieznajovu i Rostaje dochádzame do OGTJ Stajńa Rumak v Kotani.

 

LOKÁLNE KONSKÉ CHODNÍKY PTTK:

Konský chodník Tadeusza Trzeszczonia je celodenná trasa pre pokročilých jazdcov, ktorá obsahuje najdôležitejšie vrchy Pásma Radziejovej. Podieľal sa na presadzovaní myšlienky HORSKEJ JAZDECKEJ TURISTIKY, obzvlášť medzi mládežou. Vzdelal veľa Popredníkov GTJ a II stupňa. Spoluzakladateľ Transbeskidského Chodníka Jazdeckej Turistiky PTTK. Po smrti mu bol udelený titul HONOROVÉHO POPREDNÍKA HORSKEJ JAZDECKEJ TURISTIKY PTTK. Veľký človek, priateľ ľudí a zvierat.

Trasa:

Prvý úsek vedie z Javorek na Obidze, kde je odporúčané krátke napojenie pre kone. Ďalej vedie cez Veľký Roháć na Zlomistý Vrch. Po ceste môźeme obdivovať krásne výhľady na Tatry, Pieniny a Sadeckú Kotlinu. Za Zlomistým Vrchom chodník dochádza do ubytovne na Hali pod Przehybou (1173 m n. m.) – kde sa odporúča oddych a jedlo pre ľudí a napojenie pre kone.

Cesta naspäť vedie cez Pieňažna, Kiczore, Starý Vrch a Szlachtova do Javorek.

www.stadninarajd.pl

 

 

Starosadecký konský chodník v regióne Starého Sacza – Gabonia - Przehyby

Tento chodník poukazuje na prírodné a poznávacie hodnoty terénov, na ktorých boli označené trasy, ktoré sú vyznačené na konskú turistiku v regióne Starého Sacza – Gabonia – Przehyby. Sadecki Beskid patrí do najmalebnejších a najbohatších prírodných terénov v Poľsku. Pohľad vyčnieva až na susedné pásma: Gorcov, Pienin, Tatier, Ostrovného Beskidu a Nízkeho Beskidu, zväčšuje atraktivitu výletov. Milostníkov výhľadov najvac zaujme „kráľovna Beskidov” – Babia Hora, ktorú môžete vidieť v dobrom počasí. V Sadeckim Beskide vystupujú dve horské pásma: pásmo Radziejovej (1262 m n m.) a pásmo Javoriny  Krynickiej (1114 m n. m.).

Turistickou atrakciou je unikátny v Európe, Kláštor Klarisiek v Starom Saczi a urbanistická skupina Starého Sacza a chránená kultúrna pamiatka a urbanistický pápežský oltár – ponechaný po návśteve Svätého Otca v roku 1999.

 

Starosadecký chodník obsahuje rôznorodé trasy: od miernych údolí až po strmé horské terény.

1. Úhrania a údolia Dunajca a Popradu, z možnosťou zaujímavých prírodných pozorovaní. Bývalé štrkovne, slepé riečne ramená a rybníky, obklopené fragmentami lužných lesov sú jedinečným centrom života pre zvieratá, ktoré môžeme ľahko pozorovať.

2. Pahorkovité roľnícke terény, kde chodník vedie cez cesty, staré a nové domy, kaplnky a kostoly – pozornosť si zaslúžia smrekovcové drevené kostolíky v Moszczenici Nižnej a v Golkoviciach Horných. Môžeme tu spozorovať veľa zaujímavých horských rastlín a dravých vtákov. Organizujú sa tu hospodárske činnosti ako pastva, kosenie alebo sušenie sena.

3. Horské terény s prevážajúcou divokou prírodou a lesným hospodárstvom. Horská vegetácia, lesné pásma dolného a horného regla so skupinami jedle, skalné útvary a horské potoky, dodávajú trase neobyčajný charakter. K turistickým atrakciám patria pomníky prírody: balvan s názvom „Stolička Kingy”, ktorý je chránený, Skalná Stena na Skalke v lesníctve Gaboň „Veterné Diery” – oblasť roklín a skalných východov v lesníctve Przysietnica.

www.gtj.pttk.pl

 

Konský chodník „Karpatské Podkovy” LOT-u „Zelený Beskid”

Chodník označený na základe projektu „Karpatské Podkovy” Lokálnou Turistickou Organizáciou „Zelený Beskid” z Gorlic. Vykonaný pod záštitou Poľskej Turistickej Spoločnosti spolu s partnerom projektu – Stajňou Huculských Koní „Gladyszov” v Regietove – ako aj s 22 strediskami jazdeckej turistiky, v tom 7 malopoľských (a 15 z Podkarpatského) vymenovaných nižšie:

Chodník vedie okolo stajní, ktoré sú zapojené do projektu:

Farma „LaMa” v Tyliczu;
Stajňa Koní „Polonina” v Haňczovej;
Stajňa Koní „Oslava” vo Vysovej;
Stajňa „Ramis” vo Vysovej;
Stajňa Koní „Jaworzynka” v Regietovie; 
Stajňa Koní Hucúlskych „Gladyszow” v Regietovie;
Stajňa Koní „Stara Cegielnia” v Gladyszovie; 
Stajňa Koní „Jasionka” v Jasionce; 
Stajňa „Ogrodziska” v Mecinie Veľkej; 

V Malopoľsku sa do projektu zapojili aj:

Rolné Hospodárstvo „ASTIR” – Stajňa Hucúlskych a Arabských Koní Huculských Izby v Krynici;
Stajňa „Ropki” v Ropkach;

www.gorlice.pl

 

 

Jazdecké Chodníky SGTK z Muszyny

Chodník dr. inż. Kazimierza Boronia z Muszyny do Izb

Spoločnosť Horskej Konskej Turistiky v Muszynie vyznačilo túto trasu a pomenovalo ju na počesť prvého prezidenta a milovníka koní. Boroň sa aktívne podieľaľ na činnosti Jezdeckej Sekcie PTTK a ďalej sa angažoval pri založení a činnosti Spoločnosti. „Spoločnosť označila osem horských chodníkov pre potreby konskej turistiky, to je 72 kilometrov. Stretávame sa každý mesiac raz, najčastejšie v konských stajniach. Konskú jazdu využíva veľa detí, trpiacich na autizmus ale taktiež turisti, ktorí sa prevážajú po krásnej sadeckej zemi” – hovorí Juliusz Jarończyk, člen SGTK.

www.sgtk.blox.p

 

 

 


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!