zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Archeologická trasa

Archeológia je viacznačný pojem. Zaoberá sa výskumom minulosti pomocou hmotných materiálov, a tiež náukou o vývoji samotného človeka. Archeologickú trasu prepájajú cesty cez vybrané miesta, ktoré sú spojené s archeologickým bádaním. Také, ktoré sa môžu označiť ako prastaré miesta, rozpoznané vďaka archeologickým výskumom. Nie je to ľahký výber, pretože sa v oblasti záujmu projektu „Karpacka Mapa Przygody” nachádza mnoho zaujímavých miest a pamiatok. Nakoniec tu ponúkame dlhú trasu, ktorá si bude vyžadovať nemálo síl, pretože časť týchto vyznačených miest nie je práve jednoduché zdolať. Aby ste mohli navštíviť niektorú z nich (napr. Zameczek pieniński, Kornatku, Naszacowice), je potrebné prejsť na horský chodník alebo na lesnú čistinku. K iným miestam sa zase dostanete celkom jednoducho a v ich blízkosti je možné zaparkovať auto (napr. Hrad a fortifikácia Tarnowského v Rożnowe, Hrad v Niedzici). viac

Archeologická trasa nás sprevádza cez nasledujúce miesta: Tropie (kostol svätého Svorada Ondreja a sv. Benedikta Pustovníkov), Rożnów (zrúcanina hradu a fortifikácia Tarnowského), Kurów (pozostatky hradiska), Marcinkowice (pozostatky hradiska), Chełmiec (pozostatky hradiska), Nowý Sącz, podhradie (pozostatky hradísk, tiež múzeum Sądeckých Lachov), Naszacowice (pozostatky hradiska), Maszkowice (pozostatky hradiska), Krościenko (zrúcaniny hradu v Pieninách), Czorsztyn (zrúcaniny hradu), Niedzica (zámok a múzeum). Prechádzajúc vyznačenou trasou, budeme míňať aj iné pamiatky, ktoré v sebe ukrývajú zaujímavú archeologickú históriu.

 

Malý slovník:

Artefakt – archeologická pamiatka – predmet vyzdvihnutý zo zeme, ktorý už stratil svoj pôvodný význam pre dnešnú spoločnosť.

Boratynka (boratynek) – Medený peniaz razený za vlády Jána Kazimíra v rokoch 1659-1668. Bol razený s úmyslom zlepšiť stav pokladne Rzeczpospolitej. Strata reálnej hodnoty mince však zapríčinila prehĺbenie finančného chaosu v celej krajine.

 

 

Eneolit (z latinského aeneus - bronz a gréckeho lithos - kameň) - prechodné obdobie medzi koncom neolitu a dobou bronzovou. V tomto období sa začali poprvýkrát využívať kovy, a to predovšetkým zlato a meď.

 

Kultúra:

 

Lužická – rozvíjala sa v období strednej a mladšej doby bronzovej, a tiež v ranej dobe železnej. Nachádzala sa hlavne na území Poľska a v priľahlých oblastiach. Patrí do okruhu kultúry popolnicových polí. Aj keď sa všetky jej skupiny vyznačujú rovnakým modelom hospodárstva a majú pomerne rovnaký spôsob v stavaní osád, je táto kultúra dosť rozmanitá. Pretrvávala niečo cez 1000 rokov a jej rozkvet nastal v dobe halštatskej (700-400 pr.n.l.). K úpadku Lužickej kultúry došlo zrejme pod vplyvom nájazdov Skýtov.

Mierzanowická – názov je odvodený od náleziska v Mierzanowiciach, ktoré sa nachádza vo Svätokrížskom vojvodstve. Ľudia tejto kultúry patrili k prikarpatskému okruhu epišnúrových kultúr. Je to prvá kultúra z doby bronzovej (okolo 2500-1600 pr. n. l.).

Otomanská (Füzesabonská) kultúra doby bronzovej. Rozvíjala sa v povodí rieky Cisy v období 2150-1650 pr. n. l. Stupňovito zaujímala dnešné územie západného Rumunska, východného Slovenska, severovýchodného Maďarska, Zakarpatska a tiež juhovýchod Poľska. Vyznačovala sa vysokým stupňom spoločensko-hospodárskeho vývoja.

Púchovská – kultúra doby železnej (300 pr. n. l. - 180 n. l., regionálne do 4. storočia n. l.), je zviazaná s Laténskou kultúrou, ktorú vytvárali Kelti. Púchovská kultúra sa stotožňuje s keltským kmeňom Kotýnov. K významným keltským nálezom, patrí keramika vysokej akosti, vyrábaná na hrnčiarskom kruhu. Tiež pozostatky pecí, slúžiacich k výrobe železa v západnom Malopoľsku. Do Sądeckej kotliny prišla skupina púchovskej kultúry najneskôr na počiatku 2. storočia pr. n. l.

Podsebitie – obranný element, budovaný v hornej časti hradbových múrov. V podlahe vybiehajúcej cez okraj steny boli otvory slúžiace ako strielne.

Neolit – (z gréckeho neo – nový a lithos – kameň) mladšia doba kamenná, obdobie v ktorom sa sedentarizoval spôsob života, rozvíjalo sa poľnohospodárstvo, začali sa chovať zvieratá a datuje sa počiatok výroby keramických nádob. V poľských zemiach trval neolit asi 5500-2200/2100 pr. n. l. a delí sa na skorý, stredný a neskorý.

Trifórium – trojdielna rada slepých arkád, používaná v románskych a gotických kostoloch. Vzniká tak trojdielne okno s arkádami. Trifóriá sú zvlášť charakteristické pre sakrálnu architektúru 13. storočia.

Konzola architektonický prvok používaný k podpore stavieb, obyčajne je to silne profilovaný a ozdobný element.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie