zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Chodníkom najstarších stromov Karpát

Staré stromy svedčia o kultúre a dejinách regiónu a ich nedostatok – o zbavovaní sa tradície a dejín. Prítomnosť starých stromov je možné posudzovať prostredníctvom užitočnosti, pocitu harmónie a krásy, ale aj ako dôkaz kontaktu so svetom. Putovanie chodníkom najstarších stromov Karpát je prekvapivo zaujímavým spôsobom na poznávanie regiónu. viac

Staré stromy rôznych druhov dosahujú vek od niekoľko sto do viac ako tisíc rokov. Vyskytuje sa tu v tom prípade rozlíšenie druhov podľa ich vekových možností. Čo je to pre vŕbu dožiť sa 50-60 rokov, ak tis alebo dub sa môžu dožiť iba konca detstva? Preto sa oplatí si uvedomiť, ktoré stromy križujúce nám cestu, sú skutočne starými stromami Karpát.

 

Jedným z druhov stromov, ktorý je pre Karpaty typický, je jedľa. Dožíva sa niekoľko sto rokov, ale 300-ročné úkazy je možné považovať za staré. K dlho žijúcim stromom je možné začleniť aj lipu, ktorá – tak isto ako jedľa – dosahuje niekoľko sto rokov. Z pralesných stromov Karpát pozorujeme veľké rozmery a dlhovekosť u jaseňa, a taktiež u javora, smreka a buka. Ozajstne dlhovekým je tis, ktorý bez ťažkostí dosahuje vek 1000 rokov! Prehľad ozajstných starých stromov končíme na vysokohorskej limbe, ktorá osídľuje najvyššie územia Tatier.

 

Chodníkom jedle, lipy, jaseňa, javora, smreka, buka, tisu a limby nás bude viesť Karpatská mapa možností. Na jej doplnenie je potrebné pohľadať iné staré stromy v navštevovanom okolí. Ak to chceme vykonávať metodicky, môžeme využiť register prírodných pamiatok, do ktorého patria najstaršie stromy v danej obci alebo vojvodstve. Celý register vedie Vojvodský konzervátor prírody, ktorý nájdeme v Regionálnom riaditeľstve ochrany životného prostredia.

 

Dlhovekosť a rod druhov potvrdzujú zväčša tabuľky s nápisom: Prírodná pamiatka! Každý strom uznaný za takýto pomník sa nachádza v zozname, ktorý vedie úrad konzervátora prírody, ale mal by byť opísaný aj v dokumentoch dostupných v obecných úradoch. Tam môžeme skontrolovať približný vek stromu a potvrdiť druh.

 

A ako sa meria vek stromov? Sú na to tri spôsoby, ktoré sa môžu doplňovať: 1/ archívne zápisy a dokumenty svedčiace o zasadení stromu, 2/ vyvodzovanie veku na základe formy a rozmeru stromu (vyžaduje si to veľa skúseností týkajúcich sa zohľadňovania mnohých činiteľov prostredia) ako aj 3/ počítanie vrstiev rastu vo vzorke zo stromu pomocou vrtáka na drevo. Záujemcom o problematiku spojenú so stromami je možné odporučiť mnoho vypracovaní a kníh vytvárajúcich zásoby vedomostí, ktorá sa nazýva dendrológia, čiže veda o stromoch. Staré stromy určite stretávame v stromovom parku nazývanom dendrárium.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie