zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny, nazývaný aj zelené pľúca Európy, je jedinečnou chránenou prírodnou oblasťou, v ktorej sa nachádzajú unikátne pralesy zapísané v zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. viac

Oblasť Poloniny v okrese Snina bola za národný park vyhlásená v roku 1997. V roku 1993 bolo územie Polonín zapísané ako Medzinárodná biosférická rezervácia, ktorá predstavuje jedinú trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete. Poloniny dosahujú vo svojom najvyššom bode až 1221 m n.m. Ide zároveň o tzv. trojhranicu Slovenska s Poľskom a Ukrajinou.

 

Bukové a jedľovo-bukové lesy zaberajú až 80 % výmery parku.  Slovenskou raritou je predovšetkým najväčšia koncentrácia pralesov. Na ochranu týchto unikátov bolo vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií (Stužica, Jarabá skala, Rožok, Pľaša, Havešová, Stinská). Prírodný skvost ocenila aj komisia UNESCO, ktorá pralesy zapísala do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

Rozmanitosť sa podpísala aj na rastlinstve v Poloninách: nájsť tu možno viac ako 1207 druhov húb, 210 lišajníkov, 342 machorastov a 1010 vyšších rastlín.

 

Národný park Poloniny je lákadlom aj vďaka nádherným vysokohorským lúkam – poloninám. Za najkrajšie sú považované poloniny v okolí Jarabej skaly a Kamennej lúky.

 

O rozmanitosti fauny svedčí 3500 druhov bezstavovcov a 293 druhov stavovcov nájdených v Poloninách. Na území národného parku trvalo žijú všetky naše mäsožravce a raritou pre návštevníkov je stretnutie zubra a výnimočne aj losa.  Národnému parku bol v roku 1999 udelený Diplom Rady Európy.

 

Národný park Poloniny má tiež výrazný hospodársky význam, keďže práve na jeho území sa nachádza vodná nádrž Starina slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie