zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

ŠTÔLŇA V PAŁKOWSKOM POTOKU (poľ. SZTOLNIA W POTOKU PAŁKOWSKIM)

Iným miestom, na ktorom sa zachovali významné stopy šlachtovského baníctva, je štôlňa v Pałkowskom potoku, nazývaná tiež „Baňa v Pałkowskom potoku” (poľ. Bania w Potoku Pałkowskim) alebo „Vodná baňa” (poľ. Wodna Bania). Štôlňa sa nachádza na severných svahoch vrchu Hušťava (poľ. Huściawa), vo výške 595 m n.m. viac

Iným miestom, na ktorom sa zachovali významné stopy šlachtovského baníctva, je štôlňa v Pałkowskom potoku, nazývaná tiež „Baňa v Pałkowskom potoku” (poľ. Bania w Potoku Pałkowskim) alebo „Vodná baňa” (poľ. Wodna Bania). Štôlňa sa nachádza na severných svahoch vrchu Hušťava (poľ. Huściawa), vo výške 595 m n.m.

Spomínaná štôlňa je menšia ako štôlňa v Jarmute. Má tiež dve úrovne ťaženia. Celková dĺžka chodníkov je 70,5m a ich denivelácia je 3,5m. Horná úroveň (vstupná) je o dosť kratšia a má necelých 11m. Je zavalená. Táto úroveň bola vysekaná v zlepencoch. Druhá úroveň, dlhá vyše 50m, je čiastočne zaliata. Steny tvorí pieskovec a bridlice. Wojciechowski tu našiel aj drobné stalaktity a stalagmity (Wojciechowski 1955).

V tejto štôlni (podobne ako aj v predchádzajúcej) sa ťažila limonitová žila. Špeciálny laboratórny výskum našiel okrem limonitu aj také rudné minerály ako galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, arsenopyrit, pyrotín, zlato (Bartuś 2010).

Archiwum Sanguszków rkps. 504, Archiwum Państwowe na Wawelu, Kraków

Matras M., 1959, Prace górnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XIII wieku. W: J Pazdura (ed,), Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. III. Warszawa-Wrocław: 101-236.

Małachowski S., 1918, Metamorfizm kontaktowy i żyła kruszcowa w Jarmucie pod Szczawnicą., Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział III. Vol XI (V), Warszawa, 681-691

Wojciechowski J, 1955. O żyłach kruszcowych pod Szczawnicą. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 101: 1-71

Bartuś T, Kuś T., 2010, Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców, jako element projektowanego geoparku ”Pieniny”., Geoturystyka 2(21): 35-58

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!