zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Kamieniołom „Kameňolom „Snozka” na vrchu Wdżar ” na górze Wdżar

Jedným z najznámejších prejavov vulkanizmu v malopoľskom regióne je neveľký kameňolom na vrchu Wdżar, ktorý sa nachádza medzi obcami Kluszkowce a Krośnica. Kameňolom je ľahko prístupný – vo vzdialenosti cca 300m sa nachádza parkovisko, z ktorého vedie ku kameňolomu cesta. viac

Jedným z najznámejších prejavov vulkanizmu v malopoľskom regióne je neveľký kameňolom na vrchu Wdżar, ktorý sa nachádza medzi obcami Kluszkowce a Krośnica. Kameňolom je ľahko prístupný – vo vzdialenosti cca 300m sa nachádza parkovisko, z ktorého vedie ku kameňolomu cesta.

Miesto má charakter úzkej úžľabiny s dĺžkou okolo 150m. Na stenách a v podloží sa nachádzajú šedé, miestami hrdzavé horniny s veľkým množstvom malých čiernych kryštálikov v tvare obdĺžnika. V menšom množstve môžeme pozorovať aj drobné kryštáliky bielej farby. Táto hornina sa nazýva andezit. Je to intermediárna (t.j. obsahuje 53%-65% kremeňa), subvulkanická hornina, ktorá vznikla tesne pod povrchom zeme (do 5km hĺbky) so špecifickou štruktúrou. Voľným okom si môžeme všimnúť, že na šedom pozadí s jednoliatou štruktúrou sa vynímajú spomínané čierne a biele kryštáliky. Odborne sa „pozadie” nazýva základná hmota a má mikrokryštalickú štruktúru (inak afanitickú). Znamená to, že v žiadnom prípade nie sme schopní rozlíšiť jednotlivé kryštáliky. Čierne a biele kryštáliky sú rozlíšiteľné voľným okom a môžu mať dosť veľké rozmery (dokonca až 2-3cm). Takýto typ „zloženia” je definovaný ako porfýrová štruktúra a vzniká vtedy, keď horúca magma – nachádzajúca sa pomerne blízko k ploche zeme – chladne takým tempom, že sa podarí vykryštalizovať iba niektorým prvkom. Analogicky majú z rovnakého dôvodu hlbinné magmatické horniny makrokryštalickú štruktúru, čiže fanerokryštalickú a vyvreté horniny mikrokryštalickú – inak afanitickú. Ako už bolo spomenuté, záleží to od času tuhnutia magmy. Príkladom horniny s makrokryštalickou štruktúrou je granit, mikrokryštalickú štruktúru má bazalt.

Ďalšie zaujímavé miesto v regióne sa nachádza nad kameňolomom. Takmer na samotnom vrchu je neveľké andezitové „skalné zrútenie”. Na jednej zo skál možno kompasom zachytiť magnetickú anomáliu. Po priložení horniny ku kompasu sa šípka otočí o takmer 180˚! Vznik tejto anomálie nie je celkom vysvetlený. Jedna z teórií vraví, že je výsledkom úderu blesku. Možno je to spôsobené lokálnym veľkým nahromadením minerálov s feromagnetickými vlastnosťami a natoľko silným vlastným stálym poľom, že lokálne potláča zemské pole. V minulosti sa v Škandinávii využívala metóda hľadania železných ložísk postavená práve na pozorovaní anomálnych výchyliek kompasu.

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!