zobraziť na mape vyhľadávací filter celá obrazovka > <
rozšírte mapu >

Karpatské riečne chodníky, čiže starými vodnými cestami Karpát za dobrodružstvom!

Riečne doliny a samotné rieky v horách predstavujú odveké komunikačné trasy. Predstavivosť napovedá ako sa cestovalo v časoch, keď boli hory nedostupné a doliny zaliate vodou alebo príliš úzke. Jediným východiskom bolo plynúť riekou na čomkoľvek: plti, lodi alebo .... sude. Vodné trasy Karpát sú do dnes používané ako turistické a športové trasy, ale sú aj také, na ktoré sa už úplne zabudlo a čakajú na opätovné objavenie. Na území Karpatskej mapy možností nájdete všetky. Navrhujeme tri trasy riečneho výletu: Topľa, Poprad, Dunajec. viac

Naša trasa má tri úseky a až výlety do všetkých troch nám priblížia celkový obraz riečnych ciest za dobrodružstvom v Karpatoch!

 

1. Odcinek pierwszy – Topla

Pre poľských hľadačov dobrodružstva je málo známou vodnou trasou rieka Topľa. Je to jedna z najdivokejších riek s prekvapujúcim korytom a tokom. Topľa je na ďalších úsekoch pôvodným  horským prameňom, malou riečkou obklopenou bohatým miešaným lesom, veľkou riekou dávnejšie využívanou na splavovanie dreva zviazaného do pltí a nakoniec pohodlným riečnym kanálom. Prameniská Tople sa nachádzajú v masíve Čergovských hôr (Čergov) v blízkosti štítu Minčol (1157 m n. m.) vo výške necelých 1000 m n. m. Od roku 2002 je toto územie chránené ako rezervácia Pramenisko Tople s rozlohou 28,66 ha, ktoré vzniklo vďaka úradom prešovského kraja. Topľa na začiatku plynie na sever ako vrtký prameň, aby pred obcou Gerlachov rýchlo odbočila na východ a tiekla ďalej cez: Giraltovce a Hanušovce, kde následne jemne odbočuje na východ a preteká cez Vranov nad Topľou smerom na Michalovce. Na západ od Michaloviec sa spája s riekou Ondava (vo výške necelých 100 m n. m.) a ďalej spolu s ňou ako regulovaný riečny kanál vteká po dlhom jednoduchom úseku do rieky Bodrog. Bodrog sa spája s Tisou v maďarskom mestečku Tokaj a tu vteká do Dunaja. Dá sa povedať, že dážď z hôr Čergova trochu rozrieďuje Čierne more... Topľa totiž patrí k povodiu Čierneho mora.

Topľa má necelých 130 km dĺžky a na tomto úseku, z prameňa a horskej rieky, sa mení na spokojnú nížinnú rieku. Preteká cez niekoľko regiónov Slovenska: začína od Šariša, tečie cez Horný a Dolný Zemplín a jej voda napája Podunajsko.

Prechod celým tokom Tople by bolo veľkým dobrodružstvom a ak si takúto trasu naplánujeme je potrebné urobiť menší výskum v nádhernom mestečku Bardejov. Nachádza sa tam (hneď vedľa hornej časti Námestia na ul. Rhodyho 4, www.muzeumbardejov.sk) veľmi zaujímavé prírodovedné múzeum. Oplatí sa oboznámiť s pekne usporiadanou výstavou: „Príroda severovýchodného Slovenska ako aj jej ochrana“ zobrazujúcou miestne druhy zvierat, ale aj prostredie, v ktorom žijú a týka sa to aj riečneho prostredia. Po vykonaní poznámok v múzeu sa môžeme vybrať na hľadanie dobrodružstiev. Pozor: od prameniska Tople (rezervácia!) do Bardejova nie je Topľa splavná a tento úsek musíme prejsť na pešo. Ďalej je to rôzne a s cestovaním v pontóne alebo kajaku môžeme rátať oveľa ďalej. Preto (návštevou v prírodovednom múzeu) navrhujeme začiatok trasy v Bardejove a jej ukončenie pri ústí Tople do Ondavy.

 

2. Odcinek drugi – Poprad

Poprad, tak isto ako Topľa, má prekvapujúci priebeh a po vyplávaní z južných svahov Vysokých Tatier (vzniká zo spojených potokov Mięguszowieckého a Krupa) si vyberá juhovýchodný smer a neskôr východný, po čom náhle odbočuje na sever a prebíja sa cez takmer 1000 metrov vysoké pásmo Magury, aby stiekla do okolia Starého Sącza, kde sa spája s Dunajcom. Poprad je najdôležitejšou riekou Spiša a ráta 169 km dĺžky, z čoho na slovenský úsek pripadá 107 km. Okrem toho približne na 31. km predstavuje Poprad poľsko-slovenskú hranicu. Prechod celým tokom Popradu je úžasnou príležitosťou na oboznámenie sa s najvyššími horami, rozľahlými dolinami, prielomami tejto rieky a riečnymi skalami pri ústí do Dunajca. Cesta pozdĺž Popradu je aj územím bohatej histórie, kultúrnych vplyvov, prírodnej rôznorodosti. Pre ciele nášho chodníka možností odporúčame predovšetkým úsek rieky od Starej Ľubovne do Rytra.

 

 

Poprad je vhodný na splavovanie pontónom alebo kajakom a na približne 10 kilometrovom úseku Piwniczna – Rytro je v lete činný turistický splav ľahkými loďkami zaberajúcimi maximálne 12 pasažierov plus 2 členov posádky. Špeciálne skonštruované lode sú dlhé takmer 7 m a široké približne 2,5 m a vďaka špeciálnej konštrukcii sa neponárajú príliš hlboko (pri celkovej hrúbke 0,5 m a plnom stave predstavuje ponorenie iba niekoľkonásť centimetrov!). Má to podstatný význam, pretože stav vody v Poprade je v lete dosť mizerný. Pri vyšších stavoch poskytujú lode bezpečnosť, pretože sú prakticky nepotopiteľné. Začiatočný prístav sa nachádza v Piwnicznej pri ul. Gąsiorowskiego a splav sa končí v Rytre v okolí športového štadiónu. Informácie poskytuje firma zaoberajúca sa organizáciou splavu a svoje otázky je možné odosielať na e-mailovú adresu: splyw@centrum.nsnet.pl.

 

3. Odcinek trzeci – Dunajec

Dunajec je najdôležitejšou riekou Karpát v oblasti našej Karpatskej mapy možností. Je to aj rieka veľmi dlhá, pretože je dlhá 247 km. V Karpatoch ho napájajú dve úžasné horské rieky: Bialka a Poprad. Dunajec vzniká zo spojenia dvoch horských riek v okolí Nowého Targu: Bieleho a Čierneho Dunajca a sám napája Vislu v blízkosti Tarnowa.

Pre naše dobrodružné ciele odporúčame jeden z najkrajších úsekov Dunajca a jeho dramatický prielom cez Pieniny: Červený Kláštor/Sromowce do Lesnice (pltníckymi loďkami) a ďalej pešo cez Chatu Pieniny a modrým turistickým chodníkom do Červeného Kláštoru. Splav je na tomto úseku dlhý 16 km a trvá približne 2 hodiny. V Chate Pieniny si oddýchneme a zjeme obed a pešia trasa cez hory nám bude trvať približne 3 hodiny. Je to jeden z najkrajších a najzaujímavejších výletov, počas ktorých na náš čakajú dobrodružstvá a nezabudnuteľné dojmy. Splav je založený na starej pltníckej tradícii, čiže splavovaní dreva zviazaného do plte z hôr až do Visly! Plte sú so sebou zviazané úzkymi loďkami vykonávanými z dosiek a pripomínajú dávne plte vykonané z poviazaných pňov stromov. Loď zväčša riadia dvaja pltníci, ktorí ručne manévrujú žrďami (nepoužívajú sa veslá) a loď vedú od meandru do meandru. Dunajec je na odporúčanom úseku rýchlou horskou riekou a splav poskytuje mnoho emócií. Počas splavu rozprávajú pltníci legendy, ukazujú zaujímavé miesta a po ruke majú úžasné záhady. Orientácia v splave meandrovitou riekou a predvídanie manévrov pltníkov je veľkým dobrodružstvom. Okolo Chaty Pieniny nájdete usporiadané územie so zaujímavými sochami z dreva, pavilónom národného parku (sú dva také pavilóny, jeden pri pltníckom prístave v Lesnici a druhý pri samotnej Chate Pieninskej – cca 1 km ďalej) a požičovňu bicyklov a parkovisko, z ktorého odchádzajú autobusy o. i. do Červeného Kláštoru. Z horskej trasy (ktorá sa začína dolinovou cestou a dosť strmým prístupom na Targov) v okolí sedla Cerla uvidíme Dunajec ďaleko pod nami. Idúc nad hlboko vtesnanou dolinou Dunajca, sa oplatí pozorovať potoky vtekajúce do neho strmými kaskádami, javy erózie a snažiť sa pochopiť aká dôležitá je lesná a lúčna pokrývka strmých svahov.

Existujú rôzne varianty tejto trasy (napr. využitie žltého, zeleného a červeného chodníka v tom istom okolí) a stačia ich na roky dobrodružstiev. Ak chceme realizovať celý navrhovaný chodník, treba si zabezpečiť turistickú mapu!

Pltnícka sezóna trvá od 1. apríla do 31. októbra a ponúka splav slovenskými a poľskými pltníckymi loďami. Z hlavného pltníckeho prístavu na poľskej strane Dunajca v Sromowciach - Kątach nájdete informačné stánky a pokladne a ponúkané splavy majú maximálne 18 km (do Szczawnice) a 23 km (do Krościenka). Oveľa viac informácií, a taktiež filmy a fotografie umožňujúce oboznámiť sa s charakterom splavu Dunajcom nájdete na stránke Poľské združenia pieninských pltníkov (Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich) alebo v kancelárii splavu v Sromowciach Wyżnych. Ak by však lovci dobrodružstiev chceli splav začať na slovenskej strane (čo odporúčame ako našu časť mnohých možností) stačí zo Sromowiec prejsť mostíkom na pravý breh Dunajca a chvíľu počkať na plte prichádzajúce do prístavu pri ústí potoka Lipnik hneď pri vchode do kláštoru v obci Červený Kláštor.

Pre úplných nováčikov sa oplatí dodať, že odporúčaný prielom Dunajca predstavuje preplávanie pod takými štítmi Pienin ako sú Tri Koruny a Sokolica. Bez preháňania je možné povedať, že splav Dunajcom patrí k najväčším turistickým atrakciám v Európe.


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentáre
Musíte byť prihlásený. Ak ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa!
Fotografie