Politika privátnosti obsluhy www.karpackamapaprzygody.pl

 1. Všeobecné informácie.
  1. Operatorem Serwisu www.karpackamapaprzygody.pl jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
   Oddelenie -Inštitút Európa Karpát, ul. Narutowicza 9a, 33-300 Nowy Sącz
  2. Klientský servis może poskytovať informácie o používateľoch a ich správaniu sa v servise a to nasledovným spôsobom:
   1. Prostredníctvom ľubovoľne podanej informácie vo formulároch.
   2. Prostredníctvom zapisovania na koncových zariadeniach súborov cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Prostredníctvom hromadenia prihlásení na www server operátorom hostingového – (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków)
  3. Servis je dostupný pod nasledovnými doménami: www.karpackamapaprzygody.pl, www.carpathiansadventure.eu i www.karpatskamapa.sk
 2. Informácie vo formulároch.
  1. Servis zbiera informácie, ktoré boli dobrovoľne podané užívateľom.
  2. Servis môže ponadtým zapísať informácie o parametroch prihlásení (označenie IP adresy, času).
  3. Údaje vo formulári sú prístupné tretém osobám inak, než je dohovor užívateľa.
  4. Údaje, podané vo formulári sú pretvárané za cieľom, vyplívajúcim z funkcie konktrétneho formuláru.
 3. Informácia o súboroch cookies.
  1. Servis využíva súbory cookies.
  2. Súbory cookies (tzv. „ciasteczka”) stanovujú informatické údaje, a hlavne súbory textové, ktoré sú prechovávané na koncových zariadeniach užívateľa Servisu a sú určené na používanie internetových servisov. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej strany, z ktorej pochádza čas uchováavania dát na koncovom zariadení, spolu s unikátnym číslom.
  3. Predmetom, umiestnenom na koncovom zariadení užívateľa servisu -súbory cookies a uzískaných do nich dostupom- je operátor Servisu.
  4. Súbory cookies sú využívané na nasledovné ciele:
   1. udržanie sesie užívateľa servisu (po prihláasení, vďaka ktorej Užívateľ nemusí zakaždým na každej podstrane Servisu opätovne vpísať login a heslo;
   2. tvorba štatistýk, ktoré pomáhajú porozumieť akým spôsobom Užívaťelia Servisu používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu.
  5. V rámci servisu môžu byť použité dva zásadné druhy súborov cookies: „sesiové” (session cookies) a „stále” (persistent cookies). Cookies „sesiové” sú dočastnými súbormi, ktoré sú prechovávané na koncových zariadeniach užívaťeľa do času vylogovania, opustenia internetovej strany, alebo vypnutia programov (internetových prehliadačov). „Stále” súbory cookies sú prechovávané na koncovom zariadení užívateľa po ohraničenú dobu v parametroch súborov cookies, alebo do asu ich vymazania užívateľom.
  6. Programové vybavenie na prehliadanie internetových strán (intrnetový prehliadač) zvyčajne domyslene dopúšťa prechovávanie súborov cookies na koncovom zariadení Užívateľa. Užívatelia Servisu môžu vykonávať zmeny nastavení v tejto oblasti. Internetový prehliadač omožňuje vymyzanie cookies súborov. Možné je taktiež automatické blokovanie súborov cookies. Jednotlivé informácie na túto tému obsahuj=u pomoc, alebo dokumentáciu internetového.
  7. Ohraničenie používania cookies súborov môžu vplývať na niektoré funkcie, ktoré sú dostupné na internetových stranách Servisu.
 4. Logovanie -prihlasovanie servera.
  1. Informácie o niektorých správaniach užívateľov podliehajú prihlasovaniu v serverových vrstvách. Tieto údaje sa používajú výlučne na cieľ administráatora servisa a ua cielom zabezpečenia čo najkvalitnejšej obsluhy, vykonávanej v oblasti hostingových služíeb.
  2. Prehliadané zásoby sú identifikované prostredníctvom URL adresy. Pozatým zápisom môžu podliehať:
   1. Čas príchodu zapýtania,
   2. Čas vyslania odpovede,
   3. Názov stanice klienta – identifikácia je realizovaná prostredníctvom protokolov HTTP,
   4. Informácie o chbách, ktoré nastúpili počas realizáciei transakcie HTTP,
   5. adresa URL strany poprednej návštevy užívateľom (referer link) –v prípade, ak príchod na server nastúpil prostredníctvom odkazu,
   6. informácie o prehliadači užžívateľa,
   7. Informácie o IP adrese.
  3. Údaje podliehajú vyššieuvedeným podmienkam, nijak nepripomínajú konkrétne osoby, ktoré používajú prehliadač internetovej strany.
  4. Vyššie uvedené údaje sú používané výlučne na ciele správy serveru.
 5. Poskytnutie údajov.
  1. Údaje podliehajú zdostupneniu na vonkajšie podnety výlučne len v rámci právoplatných hraníc.
  2. Údaje, ktoré umožňujú identifikáciu fyziskej osoby sú sprístupnené výlučne len na základe zhody tej osoby.
  3. Operátor môže mať povinnosť udelenia informácií, ktoré sú zozbierané prostredníctvom Servisu, len zodpovedným orgánom, na základe právnoplatných žiadostí, zhodnými s právnymi predpisami.
 6. Spravovanie súborov cookies – ako v praxi potvrdiť zhodu a zhodu zrušiť? JV prípade, ak si užívateľ nepraje dostávať súbory typu cookies, môže zmeniť nastavenia jeho prehliadača. Vzhradzujeme si právo, že výlučne obsluha súborov cookies, potrebných na procesy veryfikácie bezpečenstva, udržania preferenciei užívateľa môže obtiažiť a v krajných prípadoch aj neumožniť používanie www stránok.
 7. Pozbavenie zodpovednosti
  1. Operátor servisu www.karpackamapaprzygody.pl nieje zodpovedný za obsah a vyjadrené názory prostredníctvom užívateľov servisu, uvedených v jednotivých komentároch, alebo opisoch. Sú výlučne len vlastníctvom užívaťeľov, od ktorých pocháadzajú.
  2. Všetky materiály, obsiahnuté v servise www.karpackamapaprzygody.pl sú bezplatné. Užívatelia, ako aj pracovníci servisu nenesú žiadnu právnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté počas ich používania.
 8. Odkazy na iné strany
  Stana može obsahovať odkazy na iné www strany, ktoré sú majetkom daných správcovských subjektov. Operátor servisu www.karpackamapaprzygody.pl ne zodpovedá za presnosť, obsah, alebo dostupnosť informácií, do ktorých navádzajú jednotlivé odkyzy. Uvedenie takého odkazu na strane servisu www.karpackamapaprzygody.pl sa neviaže s braním na zodpovednosť operátorom servisu za obsahovú zložku tretej www strany.